BI-Consulting

Wat is BI consultancy?

Business intelligence (BI) helpt organisaties bij het nemen en onderbouwen van operationele, tactische en strategische beslissingen. Ze zetten  de beschikbare data om in heldere inzichten en geven je de basis voor je besluitvorming.

Business Intelligence start altijd met een verzameling van data, gekoppeld aan een reële business vraag, om van daaruit een analyse uit te voeren. BI-experts doorgronden en modelleren de data om rapporten, metrieken en Key Performance Indicators (KPI’s) op te bouwen die jouw businessvraag beantwoorden.

Met de opgeleverde rapporten en het bijbehorende advies, neem jij de juiste beslissingen voor je organisatie.

BI consulting - Juvo

Waarom business intelligence?

Vaak beschikken bedrijven over uitgebreide data maar trekken ze verkeerde conclusies. Hoe komt dat? De beschikbare data zijn onvolledig of een totaalbeeld van de verschillende databronnen ontbreekt. BI verstaat de kunst om – op basis van correcte data – het volledige plaatje inzichtelijk te maken en om daaruit de juiste conclusies te trekken.

Wat doet BI consultancy voor jouw bedrijf?

Business intelligence consultancy onderzoekt de bestaande databronnen binnen je bedrijf en koppelt jouw rapportagenoden aan de beschikbare data. De business intelligence consultants analyseren, integreren en modelleren de data van de verschillende aspecten binnen jouw onderneming en maken daarvan een duidelijk rapport. Bovendien helpen ze jou met het interpreteren van je gegevens en geven ze aanbevelingen voor optimalisaties op verschillende niveaus.

Wat is de rol van de BI-consultant?

Een business intelligence consultant legt verbanden tussen data uit verschillende systemen en je business. Na een data analyse adviseert de BI-consultant hoe je betere beslissingen neemt op basis van je bedrijfsdata. JUVO heeft een team van ervaren BI-consultants die klaar staan om hun expertise met jou te delen.

Business Intelligence consultant rol - Juvo

Een JUVO business intelligence consultant in je bedrijf

De exacte opdracht is uiteraard afhankelijk van jouw organisatie. Welke werkzaamheden voeren business intelligence consultants zoal voor je uit?

  • inventariseren van functionele behoeften binnen je organisatie
  • opstellen en onderhouden van bijvoorbeeld management dashboards
  • uitvoeren van data-analyses
  • ontwikkelen van ETL-programmatuur en -rapporteringen (Extraction, Transformation and Load) die data ophalen, omzetten en wegschrijven
  • opstellen van conceptuele en logische datamodellen, bijvoorbeeld met SQL-databases, Dimensionaal Modelleren en Data Vault)
  • advies verlenen aan onder meer stakeholders en (hoger) management

 

JUVO is data driven in hart en nieren. De brede en diepgaande kennis over dataverzameling, analyse en rapportering is dan ook onze basis. Door voortdurend te investeren in opleiding en door onze doorgedreven interne kennisdeling zijn JUVO-consultants altijd mee met veranderingen op de markt, nieuwe tools en methoden.

Aan de slag als BI-consultant

JUVO is steeds op zoek naar gekwalificeerde BI-consultants om mee te bouwen voor onze klanten. Ontdek onze vacatures en leer je nieuwe collega’s kennen.

Hoe verloopt de opdracht?

Een BI-consultancy project volgt drie belangrijke stappen: Enable, Build en Optimize.

Enable

De eerste stap is Enable. We gaan na welke data je al hebt, wat je ermee doet en vooral hoe je er nog meer uithaalt.

Build

De tweede stap is Build. We bekijken wat je mist om het inzichtelijke aan het operationele te koppelen en welke expertise ontbreekt binnen jouw organisatie. We ontwikkelen de nodige applicaties en verzamelen jouw data op een JUVO-platform.

Optimize

De derde en laatste stap is Optimize. We optimaliseren je data en je ICT-infrastructuur. Je krijgt nieuwe inzichten waarmee je je bedrijf naar een hoger niveau tilt.

Resultaat? Jij behaalt je doelen, sneller en efficiënter.

IT consultancy opdracht - Juvo

JUVO BI-consulting proces

De juiste Business Intelligence consultant op de juiste plaats. Dat vinden we belangrijk, voor jou als opdrachtgever én voor onze consultants. 

BI consulting - Kennismaking

Kennismaking

We maken graag tijd voor een uitgebreide kennismaking. We voeren een transparant gesprek waar vragen aan bod komen zoals: wat heb je nodig? Wat wil je bereiken? Wat is jouw bedrijfscultuur? Wat wil je weten over JUVO en BI-consultancy?

BI consulting - Offerte

Offerte

Op basis van onze kennismaking, jouw verwachtingspatroon en doelstellingen maken we een offerte voor jouw BI-consultancy. Ook selecteren we de consultants die bij jou passen.

BI consulting - Samenwerking

Samenwerking

Na jouw goedkeuring van de offerte beginnen we er samen aan. De JUVO-BI-consultants ondersteunen je team, werken een project af of kijken mee wat er beter kan. Een aanpak op maat die loont. De samenwerking is zowel op lange als korte termijn mogelijk.

Welke eigenschappen bezit een BI-consultant?

Kennis van data en statistiek

Datakennis is de fundering van de BI-consultant. Elke opdracht begint immers met data en het verzamelen, bewerken en analyseren ervan. Het aantal nuttige tools die je daarin ondersteunen is eindeloos, doch nutteloos als je niet begrijpt waarvoor de data staat. Hetzelfde geldt voor statistiek. Statisch inzicht is noodzakelijk om de data nog beter te begrijpen.

Analytische kijk

Op de dataverzameling volgt de data-analyse. Het is essentieel voor een business intelligent consultant om de data juist te kunnen verwerken en modeleren. Een groot analytisch denkvermogen is daarom een voorwaarde voor een BI-consultant.

Helder communiceren

De laatste belangrijke stap in het BI-proces is de communicatie naar de stakeholders. Die moet helder zijn in tekst en visualisaties. De business consultant stelt je op basis van de analyse zijn of haar bevindingen, ideeën en aanbevelingen voor.

Vacatures BI-consultancy

Spreekt de functie van BI-consultant bij Juvo jou aan? Goed nieuws! Bij Juvo zoeken we steeds naar nieuwe BI-talenten om ons team te vervolledigen. Bekijk dus zeker onze vacaturepagina en wie weet ben jij onze nieuwe collega!

Hoe word je BI-consultant?

Om BI-consultant te worden, verwacht men doorgaans dat je een opleiding Computerwetenschappen of Toegepaste Informatica hebt genoten. Andere studierichtingen, gerelateerd aan het BI-veld komen ook in aanmerking. Aangezien Business Intelligence een steeds evoluerend veld is, is het belangrijk dat je de laatste technologische innovaties weet bij te houden. Verder verwacht men bij bepaalde functies dat je enkele jaren relevante werkervaring op de teller hebt staan.

Zo deden onze consultants dat