Freelance opdracht

Wat is een Data Lake?

Een Data Lake is een grote opslagplaats voor raw data, die vaak in haar originele vorm wordt opgeslagen. Dit stelt bedrijven in staat om data te verzamelen en te bewaren op een manier die gemakkelijk te ontsluiten is voor analyse en andere data-driven processen.

In tegenstelling tot traditionele data warehouses, die vaak gericht zijn op het opslaan van gestructureerde data, kunnen Data Lakes zowel gestructureerde als ongestructureerde data opslaan. Dat maakt het mogelijk om een breed scala aan data te verzamelen en te analyseren. Dit kan bedrijven helpen om betere inzichten te verkrijgen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Wat-is-Data-Lake
Hoe werkt een Data Lake?

Hoe werkt een Data Lake?

Een Data Lake werkt door data te verzamelen van verschillende bronnen en deze te verzamelen in een centrale opslagplaats. Deze data kan van verschillende soorten zijn, zoals transactiegegevens, social media-berichten, sensorgegevens en andere vormen van ongestructureerde data. De data wordt vaak in haar originele vorm opgeslagen, zodat deze gemakkelijk te ontsluiten is voor analyse en andere data-driven processen.

Om de data in de Data Lake te ontsluiten, maken bedrijven gebruik van verschillende tools en technologieën. Dit kan bijvoorbeeld een SQL-achtige taal zijn voor het uitvoeren van queries op de data, of geavanceerde data analytics-tools voor het ontdekken van patronen en trends in de data.

Een Data Lake kan ook worden gekoppeld aan andere data-driven systemen en tools, zoals data warehouses en machine learning-modellen, om de data te verrijken en te gebruiken voor complexe analyses en beslissingen. Dit stelt bedrijven in staat om waardevolle inzichten te verkrijgen uit hun data en deze te gebruiken voor het verbeteren van hun bedrijfsprocessen en -prestaties.

Data lake voor beginners

Als je voor de eerste keer met een Data Lake werkt, kan het nuttig zijn om de volgende stappen te volgen om je op weg te helpen:

 • Bepaal het doel van je Data Lake en de data die je wilt verzamelen: Bedenk waarom je een Data Lake nodig hebt en welke data je wilt verzamelen om dit doel te bereiken. Dit kan je helpen om te bepalen welke tools en technologieën je nodig hebt en hoe je de data kan structureren en opslaan.
 • Kies een Data Lake-oplossing die bij je behoeften past: Er zijn vele Data Lake-oplossingen beschikbaar, het is belangrijk om te onderzoeken welke het beste bij je behoeften past. Let bijvoorbeeld op de flexibiliteit, scalability en prestaties van de oplossing, en of deze binnen je budget en infrastructuur past.
 • Verzamel en stroomlijn je data: Zorg ervoor dat je de data verzamelt van alle bronnen die je wilt gebruiken, en stroomlijn deze zodat deze gemakkelijk te ontsluiten is voor analyse. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je de data transformeert en normaliseert, of dat je metadata toevoegt om de data te categoriseren en te organiseren.
 • Maak verbinding met je Data Lake en ontsluit de data voor analyse: Gebruik SQL-achtige talen of andere tools en technologieën om verbinding te maken met je Data Lake en om de data te ontsluiten voor analyse. Dit kan je helpen om inzichten te verkrijgen uit de data en om deze te gebruiken voor data-driven beslissingen.
 • Voer regelmatig onderhoud uit op je Data Lake en blijf bijwerken en uitbreiden: Houd je Data Lake up-to-date door regelmatig een onderhoud uit te voeren en door de data te blijven verrijken en uitbreiden. Dit kan je helpen om de waarde van je Data Lake te maximaliseren en om te zorgen dat deze blijft voldoen aan je behoeften.

 

Boeken voor Data Lake beginners

Boeken voor Data Lake beginners

 • Data Lakes, Data Warehouses, and the Data Warehouse Lifecycle Toolkit” door Ralph Kimball
 • Building Data Lakes with Hadoop” door Danil Zburivsky
 • Designing Data Lakes with AWS” door Nathan Botten
 • Data Lake for Enterprises” door William McKnight
 • Real-World Data Lakes” door Rohit Bakhshi, Ravi Shankar en Manish Singh

Deze boeken bieden uitgebreide informatie over het opzetten en beheren van Data Lakes, en geven praktische richtlijnen voor het gebruik ervan voor data-analyse en -beslissingen.

Websites voor Data Lake beginners

Websites voor Data Lake beginners

 • Apache Hadoop – een open source Big Data-platform dat veel wordt gebruikt voor Data Lakes. Op deze website vind je documentatie, tutorials en andere informatie over het gebruik van Hadoop voor Data Lakes.
 • Amazon Web Services – een cloud computing-platform van Amazon dat verschillende Data Lake-oplossingen biedt. Op deze website vind je documentatie, tutorials en andere informatie over het gebruik van AWS voor Data Lakes.
 • Microsoft Azure – een cloud computing-platform van Microsoft dat ook verschillende Data Lake-oplossingen aanbiedt. Op deze website vind je documentatie, tutorials en andere informatie over het gebruik van Azure voor Data Lakes.
 • Cloudera – een bedrijf dat tools en oplossingen biedt voor Big Data-analyse, waaronder Data Lakes. Op deze website vind je documentatie, tutorials en andere informatie over het gebruik van Cloudera’s oplossingen voor Data Lakes.
 • Databricks – een bedrijf dat oplossingen biedt voor Big Data-analyse en -engineering, waaronder Data Lakes. Op deze website vind je documentatie, tutorials en andere informatie over het gebruik van Databricks’ oplossingen voor Data Lakes.

Voor- en nadelen van Data lakes

Voordelen van Data Lakes

 • Een data lake biedt een centrale opslagplek voor alle soorten data, zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Dit maakt het eenvoudiger om data te verzamelen en op te slaan zonder beperkingen wat betreft formaat, resolutie of snelheid.
 • Met een data lake kan je gemakkelijk data van verschillende bronnen samenbrengen en integreren, zodat je een completer en meer uitgebreid beeld krijgt van je data.
 • Een data lake maakt het mogelijk om data te analyseren en te onderzoeken zonder dat deze eerst hoeft te worden gestructureerd of opgeschoond. Dit bespaart tijd en moeite en maakt het eenvoudiger om inzichten te verkrijgen uit complexe en grote hoeveelheden data.
 • Een data lake biedt flexibiliteit en schaalbaarheid, waardoor het eenvoudig is om de opslagcapaciteit en prestaties aan te passen aan de groeiende behoeften van je organisatie.
 • Met een data lake kan je data gemakkelijk delen en toegang geven aan verschillende afdelingen en gebruikers binnen je organisatie, waardoor de samenwerking tussen afdelingen verbeterd wordt en het makkelijker wordt om gegevens te gebruiken voor verschillende doeleinden.

Nadelen van data lakes

 • Een data lake vereist een goede planning en architectuur om te zorgen dat de data correct is opgeslagen en georganiseerd, en om te voorkomen dat er dubbele of onnauwkeurige data ontstaat. Dit kan tijd en middelen kosten.
 • Het kan moeilijk zijn om de juiste data te vinden en te gebruiken in een data lake, vooral als de data niet goed is georganiseerd of als er geen goede zoek- en indexering functies beschikbaar zijn.
 • Omdat een data lake alle soorten data opslaat, kan het moeilijk zijn om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data te controleren en te garanderen. Dit kan leiden tot onnauwkeurige of onbetrouwbare resultaten bij analyses en rapportages.
 • Het beheer en onderhoud van een data lake kan complex en kostbaar zijn, vooral als de hoeveelheid opgeslagen data groeit en er steeds meer gebruikers en toepassingen toegang tot de data willen hebben.
 • Sommige organisaties kiezen ervoor om een data lake te gebruiken als een dumping ground voor data zonder enig doel of plan voor hoe deze data te gebruiken. Dit kan leiden tot een ongeorganiseerde en onoverzichtelijke data lake waarvan de waarde beperkt is.

Wanneer is een Data Lake interessant?

Een data lake kan interessant zijn voor organisaties die grote hoeveelheden data verzamelen en opslaan, en die deze data willen gebruiken voor verschillende doeleinden zoals analyse, rapportage en machine learning. Een data lake biedt een centrale opslagplek voor alle soorten data, zodat deze eenvoudig te gebruiken en te delen is binnen de organisatie.

Daarnaast kan een data lake interessant zijn voor organisaties die snel willen inspelen op veranderende marktomstandigheden of zaken willen onderzoeken die zich ontwikkelen in real-time. Met een data lake kunnen ze gemakkelijk data verzamelen en opslaan, en deze vervolgens onmiddellijk analyseren om inzichten te verkrijgen en snel te kunnen handelen.

Tenslotte kan een data lake ook interessant zijn voor organisaties die samenwerken met externe partijen en data willen delen en integreren van verschillende bronnen. Met een data lake kunnen ze gemakkelijk data van verschillende bronnen samenbrengen en integreren, en deze vervolgens gebruiken voor gezamenlijke doeleinden.

Wanneer-data-lake-interessant

Standaarden binnen Data Lakes

Er zijn verschillende standaarden die van toepassing kunnen zijn op data lakes, afhankelijk van de specifieke behoeften en doeleinden van de organisatie. Sommige veel gebruikte standaarden zijn onder meer:

 • Hadoop Distributed File System (HDFS) is een open-source bestandssysteem dat speciaal is ontworpen om grote hoeveelheden data op te slaan en te verwerken in een data lake. HDFS biedt een schaalbare, betrouwbare en flexibele opslagoplossing voor data lakes.
 • Apache Parquet is een open-source column-based data storage formaat dat wordt gebruikt voor het opslaan en verwerken van data in data lakes. Het biedt een compact en efficiënt formaat voor het opslaan van gestructureerde data, waardoor het snel kan worden gelezen en geanalyseerd.
 • Apache Avro is een open-source data serialisatie formaat dat wordt gebruikt voor het opslaan en uitwisselen van data tussen verschillende systemen in een data lake. Het biedt een compact formaat dat gemakkelijk te lezen en te schrijven is door verschillende systemen en talen.
 • Apache Spark is een open-source big data processing framework dat wordt gebruikt voor het verwerken en analyseren van data in data lakes. Het biedt een snelle en flexibele manier om data te verwerken en inzichten te verkrijgen, zowel in batch-modus als in real-time.

data lakes technologieën

Er zijn verschillende tools die gebruikt kunnen worden bij het opzetten en beheren van een data lake, afhankelijk van de specifieke behoeften en doeleinden van de organisatie. Sommige veelgebruikte tools zijn onder meer:

Apache Hadoop

Een open-source big data processing platform dat wordt gebruikt voor het opslaan en verwerken van data in data lakes. Hadoop biedt een schaalbare en flexibele manier om data te verwerken en te analyseren, en wordt veel gebruikt als basis voor data lakes.

Apache Hive

Een open-source data warehousing tool die gebruikt kan worden om data te organiseren en te structureren in een data lake. Hive biedt SQL-achtige query taal die gebruikt kan worden om data te zoeken en te analyseren, waardoor het gemakkelijk is om inzichten te verkrijgen uit grote hoeveelheden data.

Apache Impala

Een open-source SQL-query engine die gebruikt kan worden om data in een data lake te analyseren en te onderzoeken. Impala biedt real-time query prestaties, waardoor het gemakkelijk is om inzichten te verkrijgen uit complexe en grote hoeveelheden data.

Apache Sqoop

Een open-source tool die gebruikt kan worden om data te verplaatsen tussen data lakes en andere databronnen, zoals relational databases en datawarehouses. Sqoop biedt een eenvoudige manier om data te integreren en te delen tussen verschillende systemen.

Apache Spark

Een open-source big data processing framework dat wordt gebruikt voor het verwerken en analyseren van data in data lakes. Spark biedt een snelle en flexibele manier om data te verwerken en inzichten te verkrijgen, zowel in batch-modus als in real-time.

Apache Kafka

Een open-source streaming platform dat wordt gebruikt voor het verzamelen en verwerken van data in real-time in een data lake. Kafka biedt een schaalbare en betrouwbare manier om data te verwerken en te verplaatsen tussen verschillende systemen.

Apache Flink

Een open-source big data processing framework dat wordt gebruikt voor het verwerken en analyseren van data in real-time in een data lake. Flink biedt hoge prestaties en flexibiliteit, waardoor het gemakkelijk is om real-time inzichten te verkrijgen uit grote hoeveelheden data.

Data Lake automatisatie

Automatisatie is een belangrijk onderdeel van een data lake, omdat het helpt om de efficiëntie en betrouwbaarheid te verhogen en tegelijkertijd de menselijke fouten te verminderen. Er zijn verschillende manieren waarop automatisatie kan worden toegepast bij een data lake, waaronder:

 

 • Data Ingestion Automation: Dit omvat het automatiseren van het verzamelen, verplaatsen en opslaan van data in een data lake van verschillende bronnen zoals transactiesystemen, sensoren en sociale media. Dit kan worden gedaan met behulp van tools zoals Apache Sqoop en Apache Flume.
 • Data Quality Automation: Dit omvat het automatiseren van het controleren en verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van data in een data lake. Dit kan worden gedaan met behulp van tools zoals Apache Falcon en Apache Oozie, die regelmatig controles uitvoeren op de data en eventuele fouten detecteren en corrigeren.
 • Data Processing Automation: Dit omvat het automatiseren van het verwerken en analyseren van data in een data lake met behulp van tools zoals Apache Spark en Apache Flink. Dit kan worden gedaan om geplande of ad-hoc analyses uit te voeren en om inzichten te verkrijgen uit grote hoeveelheden data.
 • Data Governance Automation: Dit omvat het automatiseren van het beheer en de controle van de toegang tot en het gebruik van data in een data lake. Dit kan worden gedaan met behulp van tools zoals Apache Ranger en Apache Atlas, die regelmatig controles uitvoeren op de toegangsrechten en gebruikspatronen van data en eventuele afwijkingen detecteren en afhandelen.

Data lakes voorbeelden

Amerikaanse overheid

De Amerikaanse overheid gebruikt data lakes om gegevens te verzamelen en te analyseren van verschillende bronnen, zoals bevolkingsstatistieken, weergegevens en verkiezingsuitslagen. Dit helpt de overheid om beleidsbeslissingen te nemen en diensten te verbeteren voor de bevolking.

Walmart

Walmart gebruikt data lakes om gegevens te verzamelen en te analyseren van verschillende bronnen, zoals kassabonnen, klantenreviews en winkelverkopen. Dit helpt Walmart om beter inzicht te krijgen in klantgedrag en om producten en diensten te verbeteren.

Netflix

Netflix gebruikt data lakes om gegevens te verzamelen en te analyseren van verschillende bronnen, zoals kijkgedrag, klanten reviews en aanbevelingen. Dit helpt Netflix om beter te begrijpen wat klanten willen kijken en om aanbevelingen te doen voor nieuwe series en films.

Google

Google gebruikt data lakes om gegevens te verzamelen en te analyseren van verschillende bronnen, zoals zoekopdrachten, klikken en locatiegegevens. Dit helpt Google om beter te begrijpen wat gebruikers zoeken en om gerichte advertenties te tonen.

Data-Lake-VS-Data-Warehouse

Data Lake vs Data Warehouse

 • Het belangrijkste verschil tussen een data lake en een datawarehouse is de manier waarop ze zijn ontworpen en worden gebruikt. Een data lake is een grote, schaalbare opslagplaats voor ongestructureerde gegevens, terwijl een datawarehouse een gestructureerde opslagplaats voor gegevens is die ontworpen is voor efficiënte query’s en analyse.
 • Een data lake kan gegevens opslaan in hun ruwe en ongestructureerde vorm, terwijl een data warehouse alleen gegevens kan opslaan die zijn geïntegreerd en gestructureerd volgens een vooraf vastgesteld schema.
 • Een data lake is meestal gebouwd op een op distribute-opslag gebaseerd systeem, zoals Hadoop, terwijl een datawarehouse is gebouwd op een traditioneel relationeel database management systeem.
 • Een data lake is meestal bedoeld om te worden gebruikt door data-scientists en andere technische gebruikers die geavanceerde analyse- en machine learning-technieken willen toepassen op de gegevens, terwijl een datawarehouse meestal is bedoeld om te worden gebruikt door zakenmensen voor business intelligence en beslissingsondersteuning.
 • Een data lake kan gegevens opslaan van verschillende bronnen en in verschillende formaten, terwijl een data warehouse alleen gegevens kan opslaan die zijn geïntegreerd en gestructureerd volgens een vooraf vastgesteld schema. Dit betekent dat een data lake veel flexibeler is dan een data warehouse als het gaat om het opslaan en bewerken van gegevens.

De beste Data Lake toepassingen

Er zijn veel verschillende toepassingen voor data lakes, afhankelijk van de behoeften van een organisatie. Sommige mogelijke toepassingen voor data lakes zijn:

 • Geavanceerde data-analyse: Een data lake kan worden gebruikt om grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens te verzamelen en te analyseren met behulp van geavanceerde analytics- en machine learning-technieken. Dit kan helpen om inzichten te verkrijgen die niet zichtbaar zijn in gestructureerde gegevens.
 • Real-time gegevensverwerking: Een data lake kan worden gebruikt om real-time gegevens te verwerken en te analyseren, wat belangrijk is voor toepassingen zoals fraudedetectie en klantbeleving.
 • Gegevens Governance: Een data lake kan worden gebruikt om gegevens te classificeren, taggen en beleid te implementeren om te voldoen aan compliance-eisen en gegevensintegriteit te waarborgen.
 • Gegevensopslag: Een data lake kan worden gebruikt als een centrale opslagplaats voor alle gegevens van een organisatie, waardoor het makkelijker wordt om gegevens te beheren en te delen tussen verschillende afdelingen en systemen.
 • Gegevensintegratie: Een data lake kan worden gebruikt om gegevens te integreren van verschillende bronnen, zodat ze gemakkelijker kunnen worden gebruikt voor analytics en machine learning. Dit kan helpen om betere en meer consistente inzichten te verkrijgen.