Apache Kafka

Wat is Apache Kafka?

Apache Kafka is een open-source, gedistribueerd streaming platform voor data engineering. Het is ontworpen voor het verwerken van real-time gegevensstromen. Het biedt een grote schaalbaarheid, hoge prestaties, en een lage latentie. Kafka is in staat om gegevens te verwerken die afkomstig zijn uit verschillende bronnen, zoals sensoren, sociale media, en logbestanden, en deze gegevens te leveren aan verschillende bestemmingen, zoals zoekmachines, analytics-systemen, en opslagsystemen.

Wat is Apache Kafka

Kafka bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder:

 • Producers: Deze sturen gegevens naar een Kafka-cluster.
 • Consumers: Deze lezen gegevens van een Kafka-cluster.
 • Brokers: Dit zijn de servers die de gegevens verwerken en opslaan.
 • Topics: Dit zijn logische groepen van gegevens waar gegevens naar toe worden gestuurd.
 • Partitions: Topics zijn onderverdeeld in partitions, waardoor gegevens kunnen worden geschaald.

Kafka maakt gebruik van een pub-sub (publish-subscribe) model, waarbij producers gegevens publiceren naar specifieke topics, en consumers de gegevens abonneren op deze topics. Dit maakt het mogelijk om gegevens te verzenden en ontvangen in real-time, zonder dat er een directe verbinding tussen de producers en consumers is.

Kafka biedt ook ondersteuning voor replicatie van gegevens, waardoor gegevens worden gekopieerd naar meerdere brokers.

Apache Kafka is een veelgebruikt platform voor grote data-architectuur, en wordt vaak gebruikt in combinatie met andere big data-technologieën zoals Apache Hadoop en Apache Storm.

Hoe werkt Apache Kafka?

Apache Kafka werkt door het gebruik van een pub-sub (publish-subscribe) model, waarbij gegevens worden gepubliceerd naar specifieke topics en worden geabonneerd door consumers. Hieronder een stapsgewijze uitleg hoe Kafka werkt:

 • Producers sturen gegevens naar een Kafka-cluster. Producers kunnen gegevens sturen naar meerdere topics en kunnen ook kiezen in welk formaat de gegevens worden verzonden, zoals bijvoorbeeld JSON of Avro.
 • De gegevens worden ontvangen door de Kafka brokers, die verantwoordelijk zijn voor het verwerken en opslaan van de gegevens. De brokers ontvangen de gegevens van de producers en sturen de gegevens naar de juiste topic-partities.
 • Consumers abonneren op specifieke topics en lezen gegevens van de brokers. Consumers kunnen lezen vanaf een specifiek punt in de tijd, zoals het laatste bericht of vanaf het begin van de gegevens.
 • Kafka biedt ondersteuning voor replicatie van gegevens, waardoor gegevens worden gekopieerd naar meerdere brokers. Dit verhoogt de beschikbaarheid en tolerantie van fouten van het systeem.
 • Kafka biedt ook ondersteuning voor zoeken en analyseren van gegevens. Zoek- en analyse-tools, zoals Apache Solr of Elasticsearch, kunnen worden gekoppeld aan een Kafka-cluster om gegevens te indexeren en te analyseren.
 • Kafka biedt ook ondersteuning voor verwerking van gegevens in real-time, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Apache Storm of Apache Spark Streaming.
 • Kafka wordt vaak gebruikt in grote-data architectuur, en wordt vaak gebruikt in combinatie met andere big data-technologieën zoals Apache Hadoop en Apache Storm. Door zijn hoge prestaties, lage latentie en grote schaalbaarheid, is Kafka een veel gebruikte oplossing voor real-time verwerking van gegevensstroom.

Apache Kafka voor beginners

 • Download en installeer Apache Kafka: Apache Kafka is een open-source project en kan gratis worden gedownload en geïnstalleerd vanaf de Apache Kafka website.
 • Start een Kafka-broker: Nadat Kafka is geïnstalleerd, kan je een broker starten door het uitvoeren van het commando “bin/kafka-server-start.sh config/server.properties” in de Kafka-installatie map.
 • Maak een topic aan: Voordat je gegevens kan publiceren of consumeren, moet je een topic aanmaken. Dit kan worden gedaan door het uitvoeren van het commando “bin/kafka-topics.sh –create –zookeeper localhost:2181 –replication-factor 1 –partitions 1 –topic [topic_name]”
 • Produceer gegevens: Nu kan je gegevens produceren naar het topic door het uitvoeren van het commando “bin/kafka-console-producer.sh –broker-list localhost:9092 –topic [topic_name]”
 • Consumeer gegevens: Nu kunt u gegevens consumeren van het topic door het uitvoeren van het commando “bin/kafka-console-consumer.sh –bootstrap-server localhost:9092 –topic [topic_name] –from-beginning”
 • Verwerk gegevens: Kafka biedt ondersteuning voor real-time verwerking van gegevens door middel van stream processing frameworks zoals Apache Storm of Apache Spark Streaming.
 • Integreer met andere systemen: Kafka biedt ondersteuning voor het integreren met andere systemen zoals zoek- en analyse-tools zoals Apache Solr, Elasticsearch of Apache Lucene. Ook biedt het ondersteuning voor het integreren met Data warehousing-systemen zoals Apache Hive of Apache Impala: Deze systemen kunnen worden gebruikt om gegevens te analyseren die zijn opgeslagen in een Kafka-cluster.

  Voor- en nadelen van Apache Kafka

  Voordelen van Apache Kafka

  • Schaalbaarheid: Kafka is ontworpen om te kunnen werken met grote hoeveelheden gegevens en kan gemakkelijk worden geschaald naar meerdere servers. Dit maakt het mogelijk om gegevens te verwerken van vele bronnen, zoals sensoren, sociale media, en logbestanden.
  • Hoge prestaties: Kafka is ontworpen om gegevens te verwerken met een lage latentie. Dit maakt het mogelijk om gegevens in real-time te verwerken en te leveren aan bestemmingen zoals zoekmachines, analytics-systemen, en opslagsystemen.
  • Foutentolerantie: Kafka biedt ondersteuning voor replicatie van gegevens, waardoor gegevens worden gekopieerd naar meerdere brokers. Dit verhoogt de beschikbaarheid en tolerantie van fouten van het systeem.
  • Flexibiliteit: Kafka biedt ondersteuning voor verschillende data formaten, zoals bijvoorbeeld JSON of Avro. Hierdoor kan het worden geïntegreerd met verschillende systemen en technologieën.
  • Ondersteuning voor real-time verwerking: Kafka biedt ondersteuning voor verwerking van gegevens in real-time, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Apache Storm of Apache Spark Streaming. Dit maakt het mogelijk om gegevens te verwerken en te analyseren in real-time, en snelle beslissingen te nemen gebaseerd op de gegevens.

  Nadelen van Scala

  • Complexiteit: Kafka is een complex systeem en kan moeilijk te installeren, configureren en beheren zijn voor beginners.
  • Opslagbeperkingen: Kafka heeft een beperking in de hoeveelheid gegevens die kan worden opgeslagen, afhankelijk van de grootte van de schijf en de configuratie van de broker.
  • Latentie: Hoewel Kafka is ontworpen om gegevens te verwerken met een lage latentie, kan deze latentie toenemen wanneer het systeem wordt belast met grote hoeveelheden gegevens.
  • Data verlies: Als er problemen zijn met de broker of de configuratie, kan het gebeuren dat er gegevens verloren gaan.
  • Onderhoud: Kafka vereist regelmatig onderhoud, zoals het verwijderen van oude gegevens en het bewaken van de prestaties en gezondheid van het systeem.
  • Beveiliging: Kafka biedt geen ingebouwde beveiliging, zoals encryptie of authenticatie, dus extra stappen moeten worden genomen om gegevens te beveiligen.

  Houd er rekening mee dat de nadelen van Apache Kafka afhankelijk zijn van de specifieke gebruiksomgeving en implementatie, en dat deze kunnen variëren. Het is aangeraden om deze factoren in overweging te nemen bij het evalueren van Kafka voor je specifieke gebruikssituatie.

  Wanneer is Apache Kafka interessant?

  Apache Kafka is interessant om te gebruiken wanneer je gegevens wilt verwerken in real-time uit verschillende bronnen. Hieronder staan enkele specifieke gebruiksscenario’s waarin Kafka interessant is:

  • Logverzameling en analyse: Kafka kan worden gebruikt om logbestanden te verzamelen van verschillende bronnen, zoals servers, applicaties en sensoren, en deze gegevens te leveren aan analytics-systemen voor verdere analyse.
  • Real-time gegevensintegratie: Kafka kan worden gebruikt om gegevens te integreren van verschillende bronnen, zoals databases, CRM-systemen en sociale media, en deze gegevens te leveren aan downstream-systemen voor verdere verwerking.
  • Real-time verwerking: Kafka kan worden gebruikt in combinatie met stream processing frameworks zoals Apache Storm of Apache Spark Streaming om gegevens te verwerken in real-time en snelle beslissingen te nemen gebaseerd op de gegevens.
  • Microservices-architectuur: Kafka kan worden geïntegreerd met microservices-architecturen, dit maakt het gemakkelijk om een real-time gegevensstroom te creëren tussen microservices, waardoor real-time verwerking en communicatie mogelijk wordt.
  • IoT-scenario’s: Kafka kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen van Internet of Things (IoT)-apparaten en deze gegevens te leveren aan downstream-systemen voor verdere verwerking.
  • Financials en telecommunicatie: Kafka kan worden gebruikt voor real-time verwerking van transactiegegevens in financiële systemen en netwerkgegevens in telecomsystemen.

  Standaarden binnen Apache Kafka

  Er zijn geen standaarden die specifiek gelden voor Apache Kafka, maar er zijn wel bepaalde standaarden die vaak worden gebruikt in combinatie met Kafka.

  • Apache Avro: Dit is een standaard voor data serialisatie en wordt vaak gebruikt in combinatie met Kafka voor het coderen en decoderen van gegevens.
  • Apache Parquet: Dit is een standaard voor het opslaan en uitwisselen van big data in column-gebaseerde formaten. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor real-time data warehousing.
  • Apache Schema Registry: Dit is een tool die wordt gebruikt om de schema’s van Avro-gegevens te beheren en te delen. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor het verzenden en ontvangen van gegevens met behoud van hun structuur.
  • Apache NiFi: Dit is een open-source tool voor data-integratie, die wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, verrijken, verwerken en distribueren. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor gegevensintegratie en -verwerking.
  • Apache Storm: Dit is een open-source tool voor real-time gegevensverwerking die wordt gebruikt om gegevens uit verschillende bronnen te verwerken en te analyseren, het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor real-time gegevensverwerking.
  • Apache Spark Streaming: Dit is een module van Apache Spark die wordt gebruikt voor real-time gegevensverwerking, het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor real-time gegevensverwerking.

    Scala tools & technologieën

    Apache Storm

    Dit is een open-source tool voor real-time gegevensverwerking die wordt gebruikt om gegevens uit verschillende bronnen te verwerken en te analyseren. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor real-time gegevensverwerking.

    Apache Spark Streaming

    Dit is een module van Apache Spark die wordt gebruikt voor real-time gegevensverwerking, het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor real-time gegevensverwerking.

    Apache NiFi

    Dit is een open-source tool voor data-integratie, die wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, verrijken, verwerken en distribueren. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor gegevensintegratie en -verwerking.

    Apache Flink

    Dit is een open-source tool voor real-time gegevensverwerking die wordt gebruikt voor gegevensverwerking en -analyse. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor real-time gegevensverwerking.

    Apache Cassandra

    Dit is een open-source NoSQL databank die wordt gebruikt voor het opslaan en verwerken van grote hoeveelheden gegevens. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor real-time gegevensopslag en -verwerking.

    Kubernetes

    Dit is een open-source platform voor container orchestration dat wordt gebruikt om Apache Kafka te implementeren, in te richten en te beheren in een cloud-native omgeving.

    Docker

    Dit is een platform voor containerisatie dat wordt gebruikt om Apache Kafka te implementeren, in te richten en te beheren in een cloud-native omgeving.

    Apache Zookeeper

    Dit is een open-source tool voor configuratiebeheer en service discovery die wordt gebruikt om de samenwerking van Apache Kafka-brokers te beheren.

    Apache Avro

    Dit is een standaard voor data serialisatie die vaak wordt gebruikt in combinatie met Kafka voor het coderen en decoderen van gegevens.

    Apache Parquet

    Dit is een standaard voor het opslaan en uitwisselen van big data in column-gebaseerde formaten. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor real-time data warehousing.

    Apache Schema Registry

    Dit is een tool die wordt gebruikt om de schema’s van Avro-gegevens te beheren en te delen. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met Apache Kafka voor het verzenden en ontvangen van gegevens met behoud van hun structuur.

    Apache Kafka automatisatie

    • Data pipeline automatisering: Apache Kafka kan worden gebruikt als een backbone voor een geautomatiseerde data pipeline. Gegevens kunnen worden verzameld, verrijkt en verwerkt uit verschillende bronnen en vervolgens worden gestreamd naar downstream-systemen voor verdere verwerking.
    • Event-gedreven automatisering: Apache Kafka kan worden gebruikt om gebeurtenissen te publiceren en te abonneren. Dit maakt het mogelijk om geautomatiseerde workflows te triggeren gebaseerd op specifieke gebeurtenissen.
    • Real-time monitoring: Apache Kafka kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen van sensoren of andere bronnen en deze gegevens te leveren aan monitoring-systemen voor real-time analyse en automatisering.
    • Workflow automatisering: Apache Kafka kan worden gebruikt in combinatie met tools zoals Apache NiFi of Apache Airflow om geautomatiseerde workflows te creëren en uit te voeren voor gegevensverwerking en -analyse.
    • Batch processing automatisering: Apache Kafka kan worden gebruikt in combinatie met tools zoals Apache Spark of Apache Hadoop voor geautomatiseerde batch processing van grote hoeveelheden gegevens.
    • Automatisering van business processen: Apache Kafka kan worden gebruikt in combinatie met tools zoals Apache Camel of Apache Nifi voor geautomatiseerde business processen.

      Apache Kafka voorbeelden

      Apache Kafka is gebaseerd op een publish-subscribe-architectuur, waarbij gegevens worden verzonden via topics. Elk topic is een logische verzameling van gegevens die wordt gepubliceerd door een of meer producers en wordt ontvangen door een of meer consumers. Hierdoor kan Apache Kafka gegevens verzenden naar veel verschillende systemen of afdelingen binnen een bedrijf of naar externe partijen.

      Vanwege zijn schaalbaarheid, fault-tolerance en low-latency, wordt Apache Kafka vaak gebruikt voor een breed scala van toepassingen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

      Real-time gegevensverwerking

      Apache Kafka wordt vaak gebruikt voor real-time gegevensverwerking, zoals het verzamelen, verrijken en verwerken van gegevens van sensoren, IoT-apparaten of andere bronnen in real-time.

      Logverzameling en analyse

      Apache Kafka wordt vaak gebruikt om loggegevens te verzamelen van verschillende bronnen, zoals servers, applicaties of andere systemen, en deze gegevens te streamen naar analyse-tools voor verdere verwerking.

      Gegevensintegratie

      Apache Kafka wordt vaak gebruikt voor gegevensintegratie, zoals het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen, zoals databases, CRM-systemen of andere systemen, en het integreren van deze gegevens in één centrale locatie.

      Gegevensopslag

      Apache Kafka wordt vaak gebruikt voor het opslaan van gegevens in real-time, zoals het opslaan van gegevens van sensoren of andere bronnen in real-time, zodat deze gegevens later kunnen worden gebruikt voor analyse of verdere verwerking.

      Gegevensdistributie

      Apache Kafka wordt vaak gebruikt voor gegevensdistributie, zoals het verzenden van gegevens naar verschillende systemen of afdelingen binnen een bedrijf, of het verzenden van gegevens naar externe partijen.

       

      Sectoren die gebruik maken van Apache Kafka

      Financiële dienstverlening

      In de financiële dienstverlening wordt Apache Kafka vaak gebruikt voor real-time fraudedetectie. Hierbij worden transacties in real-time gemonitord en gescand op afwijkingen van normale patroon. Als er een afwijking wordt gedetecteerd, wordt er een alarm geactiveerd, zodat de financiële dienstverlener snel kan reageren. Daarnaast wordt Kafka gebruikt voor gegevensintegratie en risicobeheer, waarbij gegevens uit verschillende bronnen worden geïntegreerd en gecombineerd om risico’s in real-time te bepalen.

      Retail

      In de retail wordt Apache Kafka vaak gebruikt voor real-time prijsbepaling. Hierbij wordt de prijs van een product in real-time aangepast aan veranderende marktomstandigheden, zoals vraag en aanbod. Kafka wordt ook gebruikt voor aanbevelingssystemen, waarbij gegevens over klanten worden verzameld en geanalyseerd om hen persoonlijke aanbiedingen te doen.

      Gezondheidszorg

      In de gezondheidszorg wordt Apache Kafka vaak gebruikt voor real-time patiënten monitoring. Hierbij worden gegevens van sensoren of medische apparaten in real-time verzameld en gedeeld met artsen en verpleegkundigen, zodat ze snel kunnen reageren als er iets misgaat. Kafka wordt ook gebruikt voor elektronische medische dossiers, waarbij gegevens uit verschillende bronnen worden geïntegreerd in één centrale locatie voor gemakkelijke toegang en analyse.

      Transport en logistiek

      In de transport- en logistieksector wordt Apache Kafka vaak gebruikt voor real-time verkeersmonitoring. Hierbij worden gegevens van sensoren, GPS-trackers of andere bronnen verzameld en gedeeld met verkeerscentra, zodat verkeersmanagers snel kunnen reageren op verstoringen of problemen. Kafka wordt ook gebruikt voor voertuigvolgsystemen, waarbij gegevens van voertuigen in real-time worden verzameld en gedeeld met de eigenaar, zodat ze de locatie en status van hun voertuigen kunnen volgen.

      Apache Kafka vs RabbitMQ

      Apache Kafka en RabbitMQ zijn beide messaging systemen, die bedrijven helpen bij het verzenden en ontvangen van gegevens tussen verschillende systemen en applicaties. Hoewel ze beide voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen de twee.

      • Schaalbaarheid: Kafka is speciaal ontworpen voor grote hoeveelheden gegevens en is veel schaalbaarder dan RabbitMQ. Kafka kan miljoenen berichten per seconde verwerken, terwijl RabbitMQ maximaal 100.000 berichten per seconde kan verwerken.
      • Latency: Kafka heeft een lagere latency dan RabbitMQ. Dit betekent dat de tijd tussen het versturen van een bericht en het ontvangen van een bericht korter is in Kafka dan in RabbitMQ.
      • Gegevensopslag: Kafka biedt de mogelijkheid om gegevens op te slaan voor een langere periode dan RabbitMQ. Hierdoor is het mogelijk om gegevens later te analyseren of te gebruiken voor verdere verwerking.
      • Publish-subscribe: Kafka ondersteunt native publish-subscribe, terwijl RabbitMQ dit via plug-ins ondersteunt. Dit betekent dat het publiceren en abonneren van berichten eenvoudiger is in Kafka dan in RabbitMQ.
      • Use cases: Kafka wordt vaak gebruikt voor real-time gegevensverwerking en gegevensopslag, terwijl RabbitMQ wordt gebruikt voor meer traditionele messaging-use cases zoals het verzenden van berichten tussen applicaties.

        De beste Java bibliotheken

        Er zijn veel bibliotheken beschikbaar die worden gebruikt in combinatie met Apache Kafka. Hieronder staan enkele van de meest populaire en veelgebruikte bibliotheken:

        • Kafka Streams: Deze bibliotheek kan worden gebruikt om real-time gegevensverwerking te implementeren. Bijvoorbeeld, een e-commerce website kan gebruik maken van Kafka Streams om real-time analyse uit te voeren op gegevens over aankopen, zoals het bijhouden van de populairste producten en het detecteren van frauduleuze transacties.
        • Apache Kafka Connect: Deze bibliotheek kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen uit externe bronnen, zoals databases of sociale media, en deze gegevens te versturen naar een Kafka-cluster. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan gebruik maken van Kafka Connect om gegevens te verzamelen van Twitter en deze gegevens te verwerken voor sentimentanalyse.
        • Apache Nifi: Dit platform kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen uit verschillende bronnen, zoals sensoren of logbestanden, en deze gegevens te distribueren naar een Kafka-cluster. Bijvoorbeeld, een fabrikant kan gebruik maken van NiFi om gegevens te verzamelen van sensoren in hun fabriek en deze gegevens te gebruiken voor predictive maintenance.
        • Spring Kafka: Deze bibliotheek kan worden gebruikt om een integratie te maken tussen een Spring-gebaseerde applicatie en een Kafka-cluster. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan gebruik maken van Spring Kafka om gegevens te verzenden vanuit een Spring-gebaseerde webshop naar een Kafka-cluster voor verdere verwerking.
        • Kafka-python: Deze bibliotheek kan worden gebruikt om gegevens te verzenden naar of te ontvangen van een Kafka-cluster vanuit Python-applicaties. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan gebruik maken van deze bibliotheek om gegevens te verzenden vanuit een Python-gebaseerde script naar een Kafka-cluster voor verdere verwerking.
        • Kafka-clients: Deze bibliotheek kan worden gebruikt om gegevens te verzenden naar of te ontvangen van een Kafka-cluster vanuit een verscheidenheid van talen en frameworks. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan gebruik maken van deze bibliotheek om gegevens te verzenden vanuit een Java-gebaseerde applicatie naar een Kafka-cluster voor verdere verwerking.

        Het is belangrijk om te weten dat de juiste bibliotheek afhangt van de specifieke vereisten van de toepassing en de voorkeur van de ontwikkelaar.