Artificiële Intelligentie

Wat is Artificiële Intelligentie?

Artificial Intelligence (AI) is een informatica tak die zich bezighoudt met het creëren van machines die taken uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Het doel van AI is om machines te laten leren van gegevens, patronen te herkennen, beslissingen te nemen en problemen op te lossen op een menselijke manier.

AI is gebaseerd op verschillende technologieën en methoden, waaronder machine learning, deep learning, neurale netwerken, natuurlijke taalverwerking en computer vision. Al deze technologieën zijn ontworpen om machines te laten leren en beslissingen te nemen op basis van gegevens die zijn verzameld uit verschillende bronnen.

Artificial intelligence AI neural network

Hoe werkt Artificiële Intelligentie?

Artificial Intelligence (AI) werkt door gebruik te maken van algoritmes en wiskundige modellen om machines te trainen om mensachtige taken uit te voeren, zoals patroonherkenning, spraakherkenning, besluitvorming en zelfs creativiteit. In wezen is AI gebaseerd op het idee van machinaal leren, waarbij machines leren van voorbeelden en gegevens om zo intelligent gedrag te vertonen.

Om AI te laten werken, zijn er verschillende stappen die gevolgd moeten worden:

Ervaring met datakwaliteitswaarborging en testen

Data

 • Data verzamelen: Een belangrijk aspect van AI is de hoeveelheid gegevens die nodig is om de machines te trainen. Het verzamelen van data kan op verschillende manieren worden gedaan, zoals door middel van sensoren, camera’s, microfoons, of zelfs door het analyseren van bestaande databases.
 • Data voorbereiden en verwerken: Nadat de gegevens zijn verzameld, moeten ze worden verwerkt om de relevante informatie eruit te halen. Dit proces omvat het opruimen van de gegevens, het verwijderen van ruis en het standaardiseren van de gegevens om ze te laten passen bij de gewenste input voor het model.
Data modelleren

Model

 • Model bouwen: Het model is de kern van AI en omvat het bouwen van een wiskundige representatie van de gegevens. Er zijn verschillende soorten modellen, zoals neurale netwerken, beslisbomen, en regressiemodellen, die allemaal verschillende algoritmes en benaderingen gebruiken.
 • Model trainen: Het model moet worden getraind met de verzamelde gegevens om het te laten leren. Tijdens het trainen past het model zich aan de gegevens aan en past het zich aan de patronen die erin zijn opgeslagen.
 • Model testen en valideren: Het model moet worden getest en gevalideerd om te controleren of het correct werkt. Dit gebeurt door het model te laten werken met nieuwe gegevens die niet zijn gebruikt bij het trainen van het model.
 • Implementatie: Als het model succesvol is getest, kan het in productie worden genomen om taken uit te voeren en problemen op te lossen.

Het is belangrijk om te vermelden dat AI nooit perfect is en dat er altijd ruimte is voor verbetering. Het trainen van machines om intelligent gedrag te vertonen, kan complex zijn en vereist veel expertise. Bovendien zijn er ook ethische overwegingen bij de ontwikkeling en implementatie van AI. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig na te denken over de gevolgen van AI-technologieën en deze op een verantwoorde manier te gebruiken.

Artificiële intelligentie voor beginners

 • Leer de basisprincipes: Om te beginnen met AI, is het belangrijk om de basisprincipes te begrijpen. Leer de concepten van machinaal leren, neurale netwerken, deep learning, natuurlijke taalverwerking en andere belangrijke onderdelen van AI. Er zijn verschillende bronnen online, zoals tutorials, online cursussen en documentatie van open-source AI-bibliotheken.
 • Kies een programmeertaal: AI is gebaseerd op programmeren, het is dus belangrijk om te leren hoe je programmeert. Er zijn verschillende programmeertalen die worden gebruikt in AI, zoals Python, R, en C++. Python is een van de meest populaire talen voor AI, omdat het gemakkelijk te leren is en een uitgebreide set van AI-bibliotheken heeft.
 • Kies een AI-framework: Er zijn verschillende AI-frameworks beschikbaar die het bouwen van AI-modellen vereenvoudigen. Enkele populaire AI-frameworks zijn Tensorflow, PyTorch, Keras en Scikit-learn. Elk framework heeft zijn eigen kenmerken en functies, dus het is belangrijk om te onderzoeken welk framework het beste bij jou en je behoeften past
 • Verzamel data: Om AI-modellen te trainen, moet je data verzamelen. Je kunt gegevens verzamelen uit verschillende bronnen, zoals openbare datasets of data die je zelf hebt verzameld. Het is belangrijk om te zorgen dat de data representatief is voor de taken die je wilt uitvoeren.
 • Bouw en train het model: Nadat je data hebt verzameld en het AI-framework hebt gekozen, kun je beginnen met het bouwen en trainen van het model. Begin met een eenvoudig model en voeg complexiteit toe naarmate je meer ervaring opdoet.
 • Test en evalueer het model: Nadat het model is getraind, is het belangrijk om het te testen en te evalueren om te controleren of het werkt zoals bedoeld. Gebruik testgegevens om het model te testen en gebruik evaluatiemethoden zoals nauwkeurigheid, precisie en recall om de prestaties van het model te beoordelen.
 • Pas het model toe: Na het testen en evalueren van het model, kan het worden toegepast op real-world problemen en taken.
Data-engineering-voor-beginners

Artificiële intelligentie

Voor je in de details van artificiële intelligentie duikt, is het belangrijk dat je mee bent met de belangrijkste aspecten van AI. Ben je nieuw in Artificiële Intelligentie? Lees dan zeker eerst deze blogs:

Symbolic AI

Wat is Symbolic AI? Symbolic AI, ook bekend als klassieke AI, good old-fashioned AI (GOFAI) of regelgebaseerde AI, is een benadering van kunstmatige intelligentie waarin menselijke kennis wordt gemodelleerd met behulp van symbolen en regels. In plaats van te leren uit...

Inleiding tot machine learning

Wat is machine learning? Machine learning: een revolutie in de wereld van computers In de afgelopen decennia hebben computers enorme veranderingen ondergaan en zijn ze geëvolueerd van simpele rekenmachines tot krachtige machines die in staat zijn om complexe taken uit...

Inleiding tot Neural Networks

Wat zijn neural networks? Neural Networks zijn een vorm van machine learning die is geïnspireerd op de manier waarop de hersenen werken. Het zijn algoritmen die bestaan uit een netwerk van kunstmatige neuronen, die met elkaar verbonden zijn door middel van synaptische...

De geschiedenis van Artificiële Intelligentie

Artificial Intelligence (AI) is een van de meest fascinerende en snel evoluerende gebieden van de computerwetenschap. Het idee van AI bestaat al sinds de oudheid, maar de moderne ontwikkeling ervan begon in de jaren 1950. In deze blog zal leggen we je uit wanneer AI...

Artificiële intelligentie leren

Juvo organiseert regelmatig webinars en info sessies over artificiële intelligentie. We nemen je mee in de nieuwste evoluties, technieken en beantwoorden jouw vragen.

Voor- en nadelen van Artificiële Intelligentie

Voordelen van Artificiële Intelligentie

 • Verbeterde efficiëntie: AI kan taken uitvoeren op een snellere en efficiëntere manier dan mensen. Hierdoor kunnen bedrijven tijd en geld besparen. Machines kunnen bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens verwerken en analyseren, waardoor bedrijven betere beslissingen kunnen nemen.
 • Verhoogde nauwkeurigheid: AI werkt nauwkeuriger dan mensen dan mensen. Hierdoor worden fouten verminderd en de kwaliteit van producten en diensten wordt verbeterd. Machines kunnen bijvoorbeeld fouten in een productieproces detecteren en corrigeren voordat deze het productieproces verlaten.
 • Verbeterde veiligheid: AI kan worden gebruikt om taken uit te voeren die gevaarlijk zijn voor mensen, zoals het hanteren van gevaarlijke stoffen en het uitvoeren van taken in gevaarlijke omgevingen. Dit kan de veiligheid van werknemers verbeteren en de kosten van arbeidsongevallen verminderen.
 • Nieuwe ontdekkingen en innovaties: AI kan worden gebruikt om nieuwe ontdekkingen en innovaties te genereren, die anders niet mogelijk zouden zijn. Machines kunnen bijvoorbeeld patronen ontdekken in gegevens die wetenschappers helpen nieuwe inzichten te krijgen in complexe problemen.
 • Verbeterde klantenservice: AI kan worden gebruikt om de klantenservice te verbeteren, door middel van chatbots, spraakassistenten en aanbevelingssystemen. Dit kan de klantervaring verbeteren en bedrijven helpen hun klanten beter te bedienen.
 • Betere besluitvorming: AI kan helpen bij het nemen van betere beslissingen door het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het identificeren van patronen en trends. Dit kan bedrijven helpen betere beslissingen te nemen en hun strategieën te verbeteren.

Nadelen van Artificiële Intelligentie

 • Gebrek aan menselijke intuïtie: AI is gebaseerd op wiskundige modellen en algoritmen en kan daarom soms niet de menselijke intuïtie en creativiteit nabootsen die nodig zijn voor sommige taken. Dit kan leiden tot verkeerde beslissingen en slechte prestaties in bepaalde scenario’s.
 • Data-afhankelijkheid: AI is afhankelijk van grote hoeveelheden gegevens om te leren en kan daarom alleen presteren op basis van de kwaliteit van de gegevens. Als de gegevens onvolledig, onnauwkeurig of vooringenomen zijn, kan het model ook onjuiste resultaten geven.
 • Gebrek aan transparantie: Sommige AI-algoritmen zijn complex en ondoorzichtig, waardoor het moeilijk kan zijn om te begrijpen hoe ze werken en waarom ze bepaalde beslissingen nemen. Dit kan leiden tot gebrek aan vertrouwen in de technologie en leiden tot wettelijke of ethische kwesties.
 • Privacy en beveiliging: AI-verwerking van grote hoeveelheden gegevens kan leiden tot inbreuk op de privacy van individuen en organisaties. Bovendien zijn AI-systemen vatbaar voor beveiligingsrisico’s, zoals hackers die proberen het model te manipuleren of te exploiteren.
 • Werkloosheid: AI kan leiden tot automatisering van bepaalde taken en het vervangen van werknemers, wat kan leiden tot verlies van banen in sommige sectoren.
 • Ethische kwesties: AI kan worden gebruikt om beslissingen te nemen die ethisch controversieel zijn, zoals het nemen van beslissingen over wie toegang heeft tot gezondheidszorg of de voorspelling van crimineel gedrag. Dit kan leiden tot onrechtvaardigheid en discriminatie.

  Wanneer is Artificiële Intelligentie interessant?

  • Bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens: AI kan worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en te analyseren om inzichten te krijgen en betere beslissingen te nemen.
  • Bij het automatiseren van taken: AI kan worden gebruikt om taken te automatiseren die voorheen handmatig moesten worden uitgevoerd, wat tijd en middelen bespaart en de efficiëntie verbetert.
  • Bij het verbeteren van de nauwkeurigheid: AI kan worden gebruikt om nauwkeurigheid te verbeteren en fouten te verminderen bij het uitvoeren van taken, zoals het detecteren van fraude of het diagnosticeren van medische aandoeningen.
  • Bij het creëren van nieuwe oplossingen: AI kan worden gebruikt om nieuwe oplossingen te creëren die anders niet mogelijk zouden zijn, zoals het identificeren van nieuwe medicijnen of het verbeteren van de energie-efficiëntie.
  • Bij het verbeteren van de gebruikerservaring: AI kan worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren, zoals bij het personaliseren van aanbevelingen op basis van gebruikersgedrag of het verbeteren van spraakherkenningstechnologie.
  • Bij het verbeteren van de veiligheid: AI kan worden gebruikt om de veiligheid te verbeteren, zoals bij het detecteren van bedreigingen of het voorkomen van ongevallen.
  Wanneer is AI interessant

  Standaarden binnen Artificiële Intelligentie

  • Ethiek en transparantie: AI-systemen moeten worden ontwikkeld en gebruikt op een ethisch verantwoorde manier. Standaarden op het gebied van ethiek en transparantie zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat AI-systemen worden ontworpen met respect voor menselijke waarden, rechten en privacy. Deze standaarden benadrukken de noodzaak van transparantie bij het ontwerpen en gebruiken van AI-systemen.
  • Data-integriteit en beveiliging: AI-systemen zijn afhankelijk van gegevens en daarom moeten deze gegevens veilig, betrouwbaar en nauwkeurig zijn. Standaarden voor data-integriteit en beveiliging zijn ontwikkeld om ervoor te zorgen dat gegevens worden beheerd, opgeslagen en verwerkt volgens de hoogste normen voor gegevensbeveiliging.
  • Interoperabiliteit: AI-systemen moeten kunnen samenwerken met andere systemen en naadloos kunnen integreren in bestaande infrastructuur. Standaarden voor interoperabiliteit zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat AI-systemen kunnen werken in een heterogene omgeving en kunnen samenwerken met andere systemen en apparaten.
  • Kwaliteit en prestaties: Standaarden voor kwaliteit en prestaties zijn ontwikkeld om de prestaties van AI-systemen te meten en te verbeteren. Deze standaarden omvatten richtlijnen voor het testen, valideren en evalueren van AI-systemen, om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten voor nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en prestaties.
  • Ontwikkelingsprocessen: Standaarden voor ontwikkelingsprocessen zijn ontwikkeld om ervoor te zorgen dat AI-systemen op een consistente en reproduceerbare manier worden ontwikkeld. Deze standaarden bevatten richtlijnen voor de ontwikkeling, testen, implementatie en onderhoud van AI-systemen, om ervoor te zorgen dat ze worden ontwikkeld volgens de hoogste normen voor kwaliteit en prestaties.

  Veel gebruikte technologieën, programmeertalen en tools voor AI

  • Programmeertalen: Python is momenteel de meest populaire programmeertaal voor AI-toepassingen vanwege de uitgebreide set bibliotheken en frameworks, zoals NumPy, Pandas, TensorFlow, Keras en PyTorch. Andere talen die vaak worden gebruikt zijn R, Java en C++.
  • Machine learning frameworks: Er zijn verschillende frameworks die worden gebruikt om machine learning-algoritmen te implementeren, waaronder Tensorflow, Keras, PyTorch en Scikit-learn. Deze frameworks bieden vaak een reeks tools en functies die kunnen worden gebruikt om machine learning-modellen te bouwen en te trainen.
  • Deep learning frameworks: Deep learning is een subveld van machine learning dat zich richt op het gebruik van neurale netwerken en wordt vaak gebruikt voor beeldherkenning en natuurlijke taalverwerking. Populaire frameworks voor deep learning zijn Tensorflow, Keras, PyTorch en Caffe.
  • Big data frameworks: Big data frameworks zoals Apache Hadoop en Apache Spark worden vaak gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en analyseren.
  • NLP (Natural Language Processing) tools: NLP is een subveld van AI dat zich richt op het begrijpen van menselijke taal. Populaire NLP-tools zijn NLTK, SpaCy, Stanford CoreNLP en Gensim.
  • Robotics tools: Robotica is een toepassing van AI die zich richt op het ontwikkelen van autonome robots. Populaire tools voor robotica zijn ROS (Robot Operating System) en Gazebo.
  • Cloud computing platforms: Cloud computing platforms zoals Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) en Microsoft Azure bieden AI-geoptimaliseerde services en hulpmiddelen voor machine learning en deep learning.
  Supervised en unsupervised learning

  Artificiële intelligentie technologieën

  Artificiële intelligentie wordt aangestuurd door verschillende tools, technieken, programmeertalen en technologieën. Om AI volledig te begrijpen moet je ook de achterliggende logica kennen. 

  Het belang van AI-contentdetectie

  Waarom is AI-contentdetectie belangrijk? AI-contentdetectie speelt een steeds belangrijkere rol in diverse sectoren en toepassingen. Het verwijst naar het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om automatisch tekst, afbeeldingen, video's en andere soorten content...

  TensorFlow

  Wat is TensorFlow? TensorFlow is een open-source deep learning-framework dat is ontwikkeld door het Google Brain-team en is uitgebracht in 2015. Het is ontworpen om het bouwen en trainen van neurale netwerken te vereenvoudigen en te versnellen en wordt gebruikt in...

  Caffe

  Wat is Caffe? Caffe (Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding) is een open source deep learning-framework dat in 2013 werd ontwikkeld door het Berkeley Vision and Learning Center (BVLC). Het is geschreven in C++ en ondersteunt CPU- en GPU-berekeningen...

  Amazon Web Services (AWS)

  Wat is AWS?  Amazon Web Services (AWS) is een cloud computing platform dat in 2006 werd gelanceerd door Amazon.com. Het stelt bedrijven en individuen in staat om verschillende diensten en applicaties in de cloud te draaien, zonder dat zij zelf de infrastructuur hoeven...

  Artificiële Intelligentie: automatisatie

  • Productie: AI kan worden gebruikt om de productieprocessen te automatiseren, zoals het monitoren van productielijnen en het detecteren van defecten. Dit kan leiden tot minder fouten en minder overproductie.
  • Klantenservice: AI kan worden gebruikt om de klantenservice te automatiseren, zoals het gebruik van chatbots om klantvragen te beantwoorden. Dit kan leiden tot snellere en efficiëntere klantenservice en kostenbesparingen voor bedrijven.
  • Financiën: AI kan worden gebruikt om financiële processen te automatiseren, zoals het detecteren van fraude en het beoordelen van kredietrisico’s. Dit kan leiden tot betere besluitvorming en kostenbesparingen voor bedrijven.
  • Gezondheidszorg: AI kan worden gebruikt om de gezondheidszorg te automatiseren, zoals het diagnosticeren van medische aandoeningen en het voorspellen van epidemieën. Dit kan leiden tot betere en snellere diagnose en behandelingen en kan kosten besparen in de gezondheidszorg.
  • Logistiek: AI kan worden gebruikt om logistieke processen te automatiseren, zoals het plannen van routes en het optimaliseren van de bezorging. Dit kan leiden tot snellere leveringen en efficiëntere logistiek.
  AI - automatisatie

  Artificiële Intelligentie voorbeelden

  Chatbots

  Chatbots zijn geautomatiseerde virtuele assistenten die gebruikmaken van AI om natuurlijke taalverwerking mogelijk te maken en menselijke gesprekken na te bootsen. Ze worden vaak gebruikt voor klantenservice en interacties met consumenten.

  Zelfrijdende auto's

  Zelfrijdende auto’s gebruiken AI en machine learning om objecten en verkeer om hen heen te detecteren en te navigeren zonder menselijke interventie. Bedrijven als Tesla, Google en Uber zijn actief bezig met het ontwikkelen van deze technologie.

  Medische diagnose

  AI wordt gebruikt om medische beelden, zoals röntgenfoto’s en MRI-scans, te analyseren en te helpen bij het stellen van diagnoses. AI-systemen kunnen zelfs medische beelden op dezelfde manier interpreteren als artsen, waardoor diagnoses sneller en nauwkeuriger kunnen worden gesteld.

  Fraudedetectie

  AI wordt gebruikt om fraude in de financiële sector te detecteren. AI-systemen kunnen grote hoeveelheden gegevens analyseren en patronen en anomalieën detecteren die wijzen op frauduleuze activiteiten.

  Taalvertaling

  AI wordt gebruikt voor automatische taalvertaling. Google Translate en Microsoft Translator zijn bekende voorbeelden van deze technologie, waardoor communicatie in verschillende talen mogelijk wordt.

  Voorspellend onderhoud

  AI wordt gebruikt voor voorspellend onderhoud in de industrie en de transportsector. AI-systemen kunnen gegevens van sensoren en machines analyseren om problemen te identificeren voordat ze zich voordoen, waardoor preventief onderhoud mogelijk is en ongeplande uitvaltijd wordt voorkomen.

  Kunstmatige creativiteit

  AI wordt gebruikt om kunstmatige creativiteit te creëren, zoals het componeren van muziek, het schrijven van gedichten en het creëren van kunst. AI-systemen kunnen menselijke creativiteit nabootsen door middel van machine learning-algoritmen.

  Wat doet een AI ingenieur?

  Een AI-ingenieur (ook wel machine learning-ingenieur genoemd) is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van systemen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI). Dit omvat het werken met grote datasets en het ontwikkelen van algoritmen en modellen om deze gegevens te analyseren en te begrijpen.

  Over het algemeen vereist het werk van een AI-ingenieur een sterke achtergrond in computerwetenschappen, wiskunde en statistiek, evenals kennis van programmeertalen zoals Python, R en Java. Ze moeten ook op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI en machine learning en deze in hun werk integreren om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor zakelijke problemen.

  Werken als AI engineer

  Een carrière maken als AI Engineer? Bij Juvo vind je de meest uitdagende AI Engineer jobs.

  AI versus machine learning

  Artificiële Intelligentie VS Machine Learning

  Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) zijn twee nauw verwante begrippen, maar er is een belangrijk verschil tussen de twee.

  AI is gericht op het ontwikkelen van systemen die taken kunnen uitvoeren die menselijke intelligentie vereisen, zoals het herkennen van spraak of beelden, het nemen van beslissingen en het uitvoeren van taken. AI is gericht op het nabootsen van menselijke intelligentie en het uitvoeren van taken op een manier die lijkt op menselijke intelligentie.

  Machine Learning, aan de andere kant, is een subveld van AI dat zich richt op het ontwikkelen van algoritmen die gegevens kunnen gebruiken om te leren en verbeteren. Machine Learning is gericht op het bouwen van systemen die kunnen leren en verbeteren naarmate ze meer gegevens verwerken. Machine Learning-algoritmen zijn in staat om gegevens te analyseren en te leren patronen te herkennen, en om voorspellingen en beslissingen te nemen op basis van deze patronen.