Case: Port Of Antwerp-Bruges

Klant

Port Of Antwerp-Bruges

Zo hebben we geholpen

Build, Optimize

Hoe kunnen we jou helpen?

Laat het ons weten

Onderweg naar dé digitale haven

Een containerschip vaart naar Antwerpen, legt aan in de haven, lost zijn goederen en vertrekt. Dat lijkt zo eenvoudig, toch is het dat allerminst. Want in die haven is het een komen en gaan van schepen in alle soorten en maten, en met een bonte schakering van goederen aan boord.

Slim gebruik van data

Port of Antwerp-Bruges zet in op data om het reilen en zeilen in de haven in goede banen te leiden. Door die data slim te gebruiken, kan ze proactief ingrijpen. Dat levert een enorme tijdwinst op en het stelt hen in staat om de werken beter te plannen.

Zo zet Port of Antwerp-Bruges data bijvoorbeeld in om:

 • de aankomst- en vertrektijden van de schepen te voorspellen
 • het verkeer in kaart te brengen waardoor ze kunnen inspelen op de drukte
 • te transformeren van periodiek naar predictief onderhoud van bruggen, sluizen en andere infrastructuur

Wat is de rol van JUVO?

Als strategische datapartner zorgt JUVO ervoor dat de Port of Antwerp het overzicht behoudt, en zetten we de theorie om in de praktijk. JUVO coördineert de verschillende data-initiatieven tussen de business-mensen en het softwareteam. Verder werken we end-to-endtrajecten uit, bewaken we de roadmap en stippelen we de architectuur uit. Ook werken we mee aan de ontwikkeling van het dataplatform en de verschillende applicaties.

Wat betekent dat concreet?

 • Data Innovaties

  Als strategische datapartner onderzoekt JUVO of actuele data-innovaties Port of Antwerp-Bruges toegevoegde waarde kunnen leveren

 • Architectuur & Governance

  Juvo nam het bestaande dataplatform binnen Port Of Antwerp-Bruges onder de loep. We identificeerden samen met de klant enkele verbeterpunten en stellen een vernieuwde architectuur, roadmap en project governance voor.

 • Self-Service reporting

  Stap voor stap verbeteren we de self service reporting strategie. Het einddoel is een vlotte samenwerking tussen business-gebruikers en het IT-team waarbij deze eerste in staat zijn zelf rapporten te maken.

 • Datalab

  We realiseerden een datalab waar data scientists kunnen experimenteren om vernieuwde inzichten te bekomen. De kracht van het lab is om binnen een korte time to market de waarde van data algoritmes aan te tonen.

 • Industrialisatie

  JUVO werkt mee aan de industrialisatie van die cases uit het lab tot volwaardige dataproducten.

 • Inspectie app

  JUVO participeert aan de ontwikkeling van een app die de inspecties van de haveninfrastructuur (kades, meerpalen …) digitaal ondersteunt.

Havenbedrijf Antwerpen

Via het Havenbedrijf Antwerpen zorgen 1.650 medewerkers ervoor dat de haven functioneert en kan groeien. Ze leiden het scheepvaartverkeer in goede banen, zorgen voor sleepboten en baggerwerken. Daarnaast beheren en onderhouden ze de dokken, bruggen en sluizen, en de kaaimuren, eigen gebouwen en gronden. Ook is het Havenbedrijf Antwerpen verantwoordelijk voor de promotie van de haven, in binnen- en buitenland. Ze bouwen aan een duurzame toekomst – daarin spelen technologie en digitalisering een prominente rol.