Scala

Wat is Scala?

Scala is een programmeertaal die objectgeoriënteerde en functioneel programmeren combineert. Het is ontworpen om compatibel te zijn met Java en wordt uitgevoerd op de Java Virtual Machine (JVM). Scala wordt vaak gebruikt voor grote schaal gegevensverwerking en gedistribueerde systemen, evenals voor het maken van webapplicaties en API’s. Het wordt ook gebruikt in de Apache Spark-framework voor grote gegevensverwerking.

Scala staat voor “Scalable Language“, waarbij de naam verwijst naar de schaalbaarheid van de taal. Dit betekent dat Scala zich aanpast aan de grootte van een project, van kleine scripts tot grote, gedistribueerde systemen.

Scala heeft een aantal kenmerken die het uniek maken, zoals statische typen, immutabiliteit, hoge orde functies en closures. Dit maakt het een uitstekende keuze voor complexe, concurrente en functionele programma’s.

Scala wordt vaak gebruikt in combinatie met de Java Virtual Machine (JVM), waardoor ontwikkelaars kunnen profiteren van de kracht van de JVM terwijl ze toch de voordelen van Scala kunnen gebruiken. Scala-code kan naadloos samenwerken met Java-code en bestaande Java-bibliotheken kunnen worden gebruikt in Scala-projecten.

Wat is Scala
Hoe werkt Scala

Hoe werkt Scala?

Scala werkt op dezelfde manier als veel andere programmeertalen, door het gebruik van syntaxis en semantiek om instructies aan een computer te geven. Het gebruikt de Java Virtual Machine (JVM) als runtime-omgeving, waardoor het code kan uitvoeren die is geschreven in Scala of Java.

Een van de belangrijkste kenmerken van Scala is dat het een statische typen systeem gebruikt. Dit betekent dat elke variabele of functie een specifiek datatype heeft, zoals Int, String of Boolean. Dit helpt bij het compilen van code om fouten te detecteren voordat de code wordt uitgevoerd.

Scala ondersteunt ook immutabiliteit, wat betekent dat eenmaal toegewezen waarden van variabelen niet kunnen worden gewijzigd. In plaats daarvan moeten nieuwe variabelen worden aangemaakt met nieuwe waarden. Dit kan helpen om fouten te verminderen en het programmeren in concurrente omgevingen veiliger te maken.

Scala ondersteunt ook hoge orde functies, wat betekent dat functies zelf als argumenten of teruggegeven waarden kunnen worden gebruikt. Hierdoor kunnen functies worden aangepast of hergebruikt in andere delen van de code. Scala ondersteunt ook closures, wat betekent dat functies kunnen worden gedefinieerd binnen andere functies en dat ze toegang hebben tot de variabelen in hun omliggende context.

Scala wordt vaak gebruikt voor het maken van webapplicaties en APIs, en heeft verschillende frameworks zoals Play, Spray, en Akka, die ontwikkelaars kunnen gebruiken om de ontwikkeling van deze soorten applicaties te versnellen.

Scala voor beginners

Er zijn een aantal stappen die je best doorloopt om te beginnen met Scala

 • Installeer de Scala-omgeving: Voordat je begint met programmeren in Scala, moet je de Scala-omgeving op je computer installeren. Dit omvat de Scala-compiler en de Java Virtual Machine (JVM). Je kan de laatste versie van Scala downloaden van de Scala-website (https://www.scala-lang.org/).
 • Leer de basis van de syntaxis: Voordat je begint met programmeren in Scala, is het belangrijk om de basis van de syntaxis van de taal te leren. Je kan tutorials en cursussen online vinden, zoals op de Scala-website zelf, of op sites als Coursera, Udemy, edX, etc.
 • Oefen met voorbeelden: Een van de beste manieren om te leren programmeren in Scala is door voorbeelden te oefenen. Je kan voorbeelden van Scala-code vinden in de documentatie van de taal of in online tutorials.
 • Werk aan een project: Een andere manier om te leren programmeren in Scala is door aan een klein project te werken. Dit kan een eenvoudige calculator of een kleine webapplicatie zijn. Dit helpt je om de principes van de taal te begrijpen en om je vaardigheden te verbeteren.
 • Leer over de bibliotheken: Scala heeft een rijke bibliotheek die je kan gebruiken om je projecten te ontwikkelen. Leer over de verschillende bibliotheken die beschikbaar zijn, zoals de standaardbibliotheek, Akka, Play, Spray, etc, om te zien welke bibliotheken je kan gebruiken om je projecten te ontwikkelen.
 • Blijf leren: Scala is een complexe taal en er is veel te leren. Blijf leren over nieuwe concepten en best practices om je vaardigheden te verbeteren. Lees blogs, volg grote Scala-ontwikkelaars op sociale media en neem deel aan Scala-gemeenschappen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en trends.
Interessante bronnen voor Scala beginners

Interessante bronnen voor Scala beginners

 • Online tutorials en cursussen: Er zijn veel online tutorials en cursussen beschikbaar voor Scala, zoals op websites als Coursera, Udemy, edX en Codecademy. Deze cursussen zijn vaak interactief en geven je de kans om je vaardigheden te oefenen terwijl je leer
 • Boeken: Er zijn veel boeken beschikbaar die je kan lezen om je Scala-vaardigheden te verbeteren. Je kan boeken vinden die zich richten op beginners en gevorderden
 • Blogs: Er zijn veel blogs beschikbaar die zich richten op Scala en programmeren in het algemeen. Deze blogs geven vaak inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en trends en delen tips en trucs.
 • Conferenties en meetups: Er zijn veel conferenties en meetups die zich richten op Scala en programmeren in het algemeen. Deze evenementen geven je de kans om je vaardigheden te verbeteren door te leren van andere ervaren ontwikkelaars en door te netwerken.
 • Open-source projecten: Een van de beste manieren om je vaardigheden bij te schaven is door deel te nemen aan open-source projecten. Je kan Scala-projecten vinden op sites zoals GitHub en je vaardigheden verbeteren door bij te dragen aan deze projecten.
 • Scala community: Er is een groeiende Scala community die je kan volgen en waar je lid van kan worden. Je kan deze community vinden op sociale media zoals Twitter, LinkedIn, Reddit, etc. Hierdoor kan je je vaardigheden bijschaven en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en trends.

Voor- en nadelen van Scala

Voordelen van Scala

 • Schrijfbaarheid en expressiviteit: Scala heeft een uitstekende expressiviteit en schrijfbaarheid, waardoor de code makkelijker te lezen en te begrijpen is. Dit maakt het gemakkelijker om fouten te identificeren en te corrigeren.
 • Functioneel programmeren: Scala ondersteunt functioneel programmeren, waardoor je je code kan schrijven met functies die zich gedragen als waarden. Dit kan helpen bij het verminderen van fouten en het maken van code die gemakkelijker te testen en te onderhouden is.
 • Interoperabiliteit met Java: Scala is ontworpen om compatibel te zijn met Java en kan naadloos samenwerken met Java-code. Dit betekent dat je bestaande Java-bibliotheken kan gebruiken in Scala-projecten en dat je Scala-code kan uitvoeren op de Java Virtual Machine (JVM).
 • Concurrentie: Scala heeft ingebouwde ondersteuning voor concurrentie, waardoor je code efficiënter kan worden uitgevoerd op multi-core processors. Hierdoor kan Scala gebruikt worden voor grote, gedistribueerde systemen.
 • Schaalbaarheid: Scala staat voor “Scalable Language”, en is daarom geschikt voor projecten van elke grootte, van kleine scripts tot grote, gedistribueerde systemen.
 • Frameworks: Scala heeft verschillende frameworks die ontwikkelaars kunnen gebruiken om de ontwikkeling van webapplicaties, APIs, en grote-schaal gegevensverwerking te versnellen zoals Akka, Play, Spray, etc.
 • Community: Scala heeft een groeiende en actieve community die bijdraagt aan de ontwikkeling van de taal en die ontwikkelaars helpt bij het oplossen van problemen.

Nadelen van Scala

 • Leercurve: Scala is een complexe taal en kan een zwaardere leercurve hebben dan sommige andere talen, zoals Java.
 • Performance: Scala code kan soms minder snel uitgevoerd worden dan Java-code, omdat de Scala-compiler meer overhead heeft. Dit kan echter opgelost worden door het gebruik van specifieke technieken en bibliotheken.
 • Verbeterde Complexiteit: Omdat Scala een combinatie is van functie- en objectgeoriënteerde programmeren, kan het soms moeilijk zijn om de complexiteit van de code te begrijpen en te onderhouden.
 • Beperktere adoptie: Scala is nog niet zo wijdverspreid als sommige andere talen, zoals Java, dus er zijn minder mensen die het gebruiken en minder ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar zijn.
 • Grote bibliotheek: Scala heeft een zeer grote standaardbibliotheek, die een beetje overweldigend kan zijn voor beginners.
 • Debugging: Scala kan soms moeilijk zijn om te debuggen, omdat de foutmeldingen niet altijd duidelijk zijn en omdat de taal zo complex is.

Wanneer is Scala interessant?

 • Grote-schaal gegevensverwerking: Scala is geschikt voor grote-schaal gegevensverwerking, zoals het verwerken van big data en het maken van gedistribueerde systemen, dankzij zijn ondersteuning voor concurrentie en schaalbaarheid. Bibliotheken zoals Apache Spark en Apache Kafka, die vaak worden gebruikt in combinatie met Scala, zijn speciaal ontworpen voor het verwerken van grote hoeveelheden gegevens en het maken van gedistribueerde systemen.
 • Webapplicaties en API’s: Scala heeft verschillende frameworks zoals Play, Spray, en Akka, die ontwikkelaars kunnen gebruiken om de ontwikkeling van webapplicaties en APIs te versnellen. Deze frameworks bieden een geavanceerde set van tools en libraries voor het bouwen van webapplicaties en APIs, waaronder ondersteuning voor routing, templating, en formulieren.
 • Machine learning: Scala wordt vaak gebruikt in combinatie met bibliotheken zoals Apache Spark en Apache Kafka voor het maken van machine learning-modellen en het verwerken van grote hoeveelheden gegevens. Deze bibliotheken bieden een brede set van tools en libraries voor gegevensverwerking en machine learning, waaronder ondersteuning voor statistische modellen, clustering, en classificatie.
 • Concurrentie en schaalbaarheid: Scala heeft ingebouwde ondersteuning voor concurrentie, waardoor je code efficiënter kan worden uitgevoerd op multi-core processors. Hierdoor kan Scala gebruikt worden voor grote, gedistribueerde systemen. Scala biedt ook een aantal abstracties voor het schrijven van concurrente code, zoals Actors, die het makkelijker maken om concurrente code te schrijven en te onderhouden.
 • Reactive systemen: Scala wordt vaak gebruikt in combinatie met bibliotheken zoals Akka voor het maken van reactieve systemen, die efficiënter zijn in het omgaan met veel verzoeken en gegevensverwerking. Akka is een toolkit voor het bouwen van concurrente, distributie-gevoelige, en reactieve systemen.
 • Functie programmeren: Scala ondersteunt functioneel programmeren, dit maakt het geschikt voor projecten waar een functionele benadering van de code is vereist. Functioneel programmeren biedt de mogelijkheid om code te schrijven die gemakkelijker te testen, te begrijpen en onderhouden is.

Standaarden binnen Scala

 • Scaladoc: Scaladoc is een gebruiksvriendelijke tool voor het genereren van documentatie voor Scala-code. Het is een standaard manier om documentatie te genereren voor Scala-code, en het is een vereiste voor Scala-bibliotheken die aan de Scala-community worden gedistribueerd.
 • Code-stijl: Er is een community-gedragen Scala-code-stijl, die wordt aanbevolen voor het schrijven van Scala-code. Deze stijl legt richtlijnen vast voor indentatie, witregels, en andere code-conventies.
 • Testen: Scala wordt vaak gebruikt met testframeworks zoals ScalaTest en Specs2 voor het testen van code. Deze frameworks bieden een brede set van tools en libraries voor het testen van Scala-code, waaronder ondersteuning voor unit-tests, integratietests en e2e tests.
 • Packaging en distributie: Scala code kan gepakt worden in jar-bestanden voor distributie en gebruik in andere projecten, Scala-projecten worden vaak geleverd als jars of het gebruik van build management tools zoals SBT of Maven.
 • Object georiënteerd programmeren: Scala is een objectgeoriënteerde taal en daarom worden de standaard OOP principes gebruikt zoals inheritance, encapsulation en polymorphisme.
 • Exception Handling: Scala heeft een gedetailleerde exception handling mechanisme, en het wordt aanbevolen om specifieke exceptions te gebruiken voor specifieke situaties en om een consistente manier te gebruiken om exceptions te behandelen in de code.
 • Naming conventions: Er zijn specifieke naming conventions die gebruikt worden binnen Scala, zoals camelCase voor methoden en variabelen, en PascalCase voor klassen.
 • Linting tools: Scala heeft verschillende linting tools, zoals Scalastyle en Scalariform, die kunnen helpen bij het handhaven van code-stijl en het identificeren van potentiële fouten in de code.
 • Code formattering tools: Scala heeft ook enkele code-formattering tools, zoals Scalafmt, die kunnen helpen bij het automatisch formatteer de code volgens de community-gedragen Scala-code-stijl.
 • Patterns: Scala heeft verschillende patterns die vaak worden gebruikt zoals de strategy pattern, the builder pattern, en de decorator pattern.
 • Design patterns: Scala heeft verschillende design patterns zoals the singleton pattern, factory pattern, en the observer pattern.

Scala tools & technologieën

Build tools

SBT (Simple Build Tool) en Maven zijn populaire build tools die vaak worden gebruikt voor het bouwen, testen en distribueren van Scala-projecten.

IDEs

Er zijn veel IDEs beschikbaar voor Scala-ontwikkeling, waaronder IntelliJ IDEA, Eclipse en Visual Studio Code, die ontwikkelaars kunnen gebruiken voor het schrijven, testen en debuggen van Scala-code.

Gegevensverwerkings

-bibliotheken

Apache Spark en Apache Kafka zijn populaire gegevensverwerkings-bibliotheken die vaak worden gebruikt in combinatie met Scala voor het verwerken van grote hoeveelheden gegevens en het maken van gedistribueerde systemen.

Web frameworks

Play, Spray en Akka HTTP zijn populaire web frameworks die vaak worden gebruikt voor het bouwen van webapplicaties en APIs.

Test frameworks

ScalaTest, Specs2, en JUnit zijn populaire test frameworks die vaak worden gebruikt voor het testen van Scala-code.

Linting en formattering tools

Scalastyle, Scalariform, and Scalafmt zijn populaire linting en formattering tools die kunnen helpen bij het handhaven van de code-stijl en het identificeren van potentiële fouten in de code.

Containerisatie

Docker is een populaire tool die vaak wordt gebruikt voor het containeriseren van Scala-applicaties voor eenvoudigere distributie en implementatie.

Debugging tools

Scala Debugger en Scala REPL zijn populaire debugging tools die ontwikkelaars kunnen gebruiken voor het debuggen van Scala-code.

Big Data

Scala wordt vaak gebruikt in combinatie met big data technologieën zoals Apache Hadoop en Apache Spark voor het verwerken van grote hoeveelheden gegevens.

Microservices

Scala wordt vaak gebruikt in combinatie met microservices architectuur voor het ontwikkelen van gedistribueerde systemen.

Cloud computing

Scala wordt vaak gebruikt in combinatie met cloud computing technologieën zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform voor het bouwen van schaalbare en betrouwbare applicaties

Reactive systemen

Scala wordt vaak gebruikt in combinatie met technologieën zoals Akka voor het maken van reactieve systemen.

Machine Learning

Scala wordt vaak gebruikt in combinatie met machine learning bibliotheken zoals Apache Mahout en MLlib voor het maken van complexe machine learning modellen.

Databasemanagement

Scala wordt vaak gebruikt in combinatie met databasemanagement systemen zoals MySQL, MongoDB, en Cassandra voor het opslaan en ophalen van gegevens.

Queue Management

Scala wordt vaak gebruikt in combinatie met technologieën zoals RabbitMQ, Apache Kafka, en Amazon SQS voor het beheren van message queues.

Scala automatisatie

 • Build automatisering: Build tools zoals SBT en Maven kunnen worden gebruikt om het bouwen, testen en distribueren van Scala-projecten te automatiseren. Deze tools kunnen worden geconfigureerd om specifieke taken uit te voeren, zoals het compileren van code, het genereren van documentatie, en het uitvoeren van tests.
 • Continuous Integration: Continuous integration tools zoals Jenkins, Travis CI, en CircleCI kunnen worden gebruikt om het bouwen, testen en distribueren van Scala-projecten te automatiseren. Deze tools kunnen worden geconfigureerd om de code automatisch te compileren en testen elke keer als er een nieuwe commit wordt gemaakt.
 • Code-generatie: Er zijn tools die code-generatie ondersteunen zoals Scala.meta, Scala.js, Scala Native en Scala.io, die ontwikkelaars kunnen gebruiken om code te genereren uit templates of andere bronnen.
 • Automatische formattering: Tools zoals Scalafmt kunnen gebruikt worden om de code te formatteer volgens de community-gedragen Scala-code-stijl.
 • Automatische test: Test frameworks zoals ScalaTest en Specs2 kunnen worden gebruikt om unit-tests, integratie-tests en e2e tests te automatiseren.

Scala voorbeelden

Big Data Processing

Scala wordt vaak gebruikt in combinatie met big data technologieën zoals Apache Hadoop en Apache Spark. Deze tools bieden een efficiënte manier om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en analyseren. Scala’s interactie met de Java Virtual Machine (JVM) maakt het ook mogelijk om bestaande Java-code te gebruiken voor big data verwerking.

Microservices

Scala wordt vaak gebruikt voor het ontwikkelen van microservices, omdat het goed is in het maken van concurrentie en parallelle toepassingen, de functionaliteiten van Scala maken het een geschikte taal voor het bouwen van gedistribueerde systemen.

Web Development

Scala wordt vaak gebruikt voor het ontwikkelen van webapplicaties en APIs met behulp van web frameworks zoals Play, Spray en Akka HTTP. Deze frameworks bieden veel functionaliteiten voor webontwikkeling zoals routing, form handling, en templating.

Machine Learning

Scala wordt vaak gebruikt voor het ontwikkelen van machine learning modellen met behulp van bibliotheken zoals Apache Mahout en MLlib. Deze bibliotheken bieden veel functionaliteiten voor machine learning, zoals klassieke algoritmen zoals lineaire regressie, logistische regressie, en k-means clustering, en dieper lerende algoritmen zoals deep learning.

Reactive systemen

Scala wordt vaak gebruikt voor het maken van reactieve systemen met behulp van technologieën zoals Akka. Akka is een toolkit en runtime voor het maken van concurrente, gedistribueerde, en fouttolerante systemen.

 

Data Science

Scala wordt vaak gebruikt voor data science en data analytics met behulp van bibliotheken zoals Breeze, Scalding and Spark MLlib. Deze bibliotheken bieden veel functionaliteiten voor data science, zoals statistische analyse, data visualisatie, en machine learning.

Game development

Scala wordt vaak gebruikt voor game development met behulp van bibliotheken zoals libgdx, Scala-swing. Deze bibliotheken bieden functionaliteiten voor game development zoals 2D en 3D graphics, audio, input handling, en physics.

 

Scripting

Scala wordt vaak gebruikt als scripting taal voor system administratie, automatisering en andere taken die gebruikt maken van de JVM. Scala scripts kunnen worden gebruikt om taken te automatiseren.

Scala VS Java

Scala en Java zijn beide programmeertalen die worden gebruikt voor het ontwikkelen van software-applicaties. Hoewel ze beide gebaseerd zijn op de Java Virtual Machine (JVM), zijn er enkele belangrijke verschillen tussen de twee talen die het gebruik van de ene taal versus de andere kunnen beïnvloeden.

 • Functioneel programmeren: Scala is een functionele en een objectgeoriënteerde taal, terwijl Java alleen objectgeoriënteerd is. Dit betekent dat Scala ondersteuning biedt voor functionaliteiten zoals immutable data, hogere orde functies, en pattern matching die niet beschikbaar zijn in Java. Dit maakt het mogelijk om efficiëntere en concurrerende code te schrijven met Scala.
 • Type inference: Scala maakt gebruik van type inference, wat betekent dat de compiler vaak in staat is om het type van een variabele of expressie te bepalen zonder dat de ontwikkelaar het expliciet moet opgeven. Dit maakt het mogelijk om code te schrijven die korter en leesbaarder is, omdat de ontwikkelaar niet hoeft te specificeren welk type een variabele heeft.
 • Syntax: Scala heeft een meer expressieve syntax dan Java, met ondersteuning voor expressies in plaats van alleen statements, en ook ondersteuning voor operator overloading. Dit maakt het mogelijk om code te schrijven die korter en leesbaarder is.
 • Concurrency: Scala biedt een actor-model voor concurrentie, dat het makkelijker maakt om concurrentie te beheren en fouten te vermijden. Dit maakt het mogelijk om efficiëntere en concurrerende code te schrijven met Scala.
 • Interoperabiliteit: Scala en Java zijn compatibel met elkaar, Scala-code kan Java-code gebruiken en omgekeerd. Dit maakt het mogelijk om bestaande Java-code te hergebruiken in Scala-projecten of Scala-code te gebruiken in Java-projecten. Dit maakt het makkelijk om bestaande code te integreren in nieuwe projecten.
 • Performance: Scala code kan vaak efficiënter zijn dan Java code, omdat het gebruik maakt van functionaliteiten zoals immutabele data en hogere orde functies, maar de performance van de code zal afhangen van hoe de code is geschreven.

De beste Scala bibliotheken

 • Apache Spark: Apache Spark is een grote data verwerkingsmotor die gebouwd is met Scala. Het biedt een efficiënte manier om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en analyseren. Spark biedt ondersteuning voor diverse data processing-taak zoals mapreduce, SQL, streaming, graph-processing en machine learning.
 • Akka: Akka is een toolkit en runtime voor het maken van concurrente, gedistribueerde, en fouttolerante systemen. Het biedt ondersteuning voor actoren als concurrency-model, waardoor het makkelijker wordt om concurrentie te beheren en fouten te vermijden.
 • Play Framework: Play Framework is een web framework voor het ontwikkelen van webapplicaties en APIs. Het biedt ondersteuning voor routing, form handling, en templating. Het is een full-stack framework dat het ontwikkelen van webapplicaties vereenvoudigt.
 • Scalaz: Scalaz is een bibliotheek voor functioneel programmeren met functionaliteiten zoals immutabele data, hogere orde functies, en typeclass-ondersteuning. Het biedt ondersteuning voor verschillende functionaliteiten zoals Monads, applicative functors, en typeclass-ondersteuning waarmee het makkelijker wordt om functioneel programmeren in Scala te doen.
 • Slick: Slick is een bibliotheek voor type-veilige query’s en data-toegang voor relationale databases. Het biedt een expressieve DSL (domain-specific language) voor het uitvoeren van query’s op databases, en automatisch code genereert voor het uitvoeren van deze query’s. Het maakt gebruik van type inference en biedt ondersteuning voor verschillende databases zoals MySQL, PostgreSQL, en MS SQL.
 • Spray: Spray is een bibliotheek voor het ontwikkelen van RESTful web services. Het biedt ondersteuning voor routing, request handling, en content negociation. Spray is ontworpen om eenvoudig te gebruiken, en biedt ondersteuning voor asynchrone communicatie en streaming.
 • Scalatest: Scalatest is een bibliotheek voor het schrijven van unit- en integratietests. Het biedt ondersteuning voor verschillende soorten tests zoals unit tests, functietests, en acceptatietests. Scalatest biedt een expressieve en gemakkelijk leesbare syntax voor het schrijven van tests, en biedt ondersteuning voor verschillende test runners zoals JUnit, ScalaTest, en Specs2.