Case verzekeringsfondsen

Klant

Verschillende verzekeringsfondsen

Zo hebben we geholpen

Build, Optimize

Hoe kunnen we jou helpen?

Laat het ons weten

Een Verhaal van Innovatie en Toekomstbestendigheid

Het project vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in het beheer van sociale verzekeringsfondsen in België. Dit toekomstbestendige administratieve systeem is ontworpen om duizenden gebruikers te ondersteunen bij het beheren van de dossiers van zelfstandigen en vennootschappen, waarmee het een essentiële schakel vormt in de sociale zekerheidsinfrastructuur van het land.

Centraal in het project staat de uitdaging om te voldoen aan de constant evoluerende wettelijke vereisten, terwijl tegelijkertijd wordt ingespeeld op de veranderende behoeften van de markt en de eindgebruikers. Een voortdurende focus op technologische innovatie en modernisering zorgt ervoor dat het project niet alleen voldoet aan de huidige eisen, maar ook flexibel genoeg is om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

De ontwikkeling en implementatie van het project hebben een samenwerking van diverse teams en expertise vereist. Deze teams hebben zich gericht op het verbeteren van de functionaliteit, het waarborgen van de kwaliteit en het up-to-date houden van de technologie achter het systeem. De inspanningen omvatten zowel het herstel en de uitbreiding van de documentatie als het moderniseren van de technologie, gebruikmakend van hedendaagse frameworks en programmeertalen.

Dankzij deze gecombineerde inspanningen is het project uitgegroeid tot een robuust, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem dat een cruciale rol speelt in het sociale zekerheidslandschap van België en een solide basis biedt voor toekomstige ontwikkelingen.

Wat betekent dat concreet?

 • Belangrijke Deliverables

  Het project omvatte het leveren van nieuwe functionaliteit via User Stories en het oplossen van service tickets. Een sterke nadruk op unit testen zorgde voor een hoge kwaliteit van de geleverde code, ondanks enige inconsistenties over verschillende modules.

 • Scrum en Feature-Branching

  We hanteerden een Scrum-methodologie, met tweewekelijkse releases die een gestage stroom van verbeteringen en nieuwe functies mogelijk maakten. De verschuiving naar een feature-branching aanpak belooft verdere verbeteringen in efficiëntie en kwaliteit in de toekomst.

 • Technologische Vooruitgang

  Het project, dat al meer dan 20 jaar meegaat, heeft zich steeds aangepast aan technologische veranderingen. De recente implementatie van Java 17, hoewel de specifieke nieuwe functies nog niet volledig benut worden, is een belangrijke stap in deze evolutie. Deze upgrade, samen met updates aan frameworks en infrastructuur, legt een fundament voor verdere modernisering en verbetering, waarbij het project continu voorbereid blijft op toekomstige technologische ontwikkelingen.

 • De ROI voor de klant

  De technische oplossing die in het project werd geïmplementeerd, hoewel niet in detail beschreven, heeft aanzienlijke kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen opgeleverd voor de business. Deze aanpak, waarbij één oplossing wordt ingezet voor verschillende eindklanten, heeft niet alleen de technische prestaties verbeterd, maar heeft ook geleid tot voordelen zoals kennisdeling, kostenspreiding en risicospreiding. Dit onderstreept de waarde van het project in een bredere zakelijke context, waarbij het niet alleen gaat om de technische aspecten, maar ook om de impact op de operationele en strategische doelen van de klanten.

Het project is een kostendelend initiatief voor 8 van de 10 sociale verzekeringsfondsen in België.