Case Sportartikelen

Klant

Wereldwijde speler in de sportartikelenindustrie

Zo hebben we geholpen

Build

Hoe kunnen we jou helpen?

Laat het ons weten

Near real-time rapportage voor back-end processen in het distributiecentrum 

Een prominente speler in de sportartikelenindustrie stond voor de uitdaging om een near-realtime overzicht van hun distributieprocessen te verkrijgen. Het was cruciaal voor het bedrijf om elk aspect van de distributie, van het binnenkomen van producten in het distributiecentrum, het samenstellen van bestellingen tot het uitsturen van dozen naar de klant, onmiddellijk te kunnen volgen en rapporteren. Dit inzicht zou de firma in staat stellen om snel in te grijpen bij knelpunten of inefficiënties.

Daarnaast anticipeerde het bedrijf op toenemende complexiteit in hun rapportagebehoeften. Er was een duidelijke behoefte om data van verschillende bronnen te integreren en samen te voegen, zowel uit het distributiecentrum zelf als van externe partners. Het doel was om een alomvattend en geïntegreerd overzicht te creëren, wat zou bijdragen aan verbeterde besluitvorming en efficiëntere procesoptimalisatie.

Wat betekent dat concreet?

 • Optimaal goederenproces

  In het distributiecentrum van een vooraanstaande organisatie in de sportartikelenindustrie werd gestreefd naar het garanderen van een vloeiend proces vanaf de ontvangst tot de verzending van goederen. Dit proces begon met een nauwkeurige registratie van binnenkomende artikelen en een efficiënt voorraadbeheer, wat essentieel was voor effectieve orderverzameling.

  Een snelle en foutloze orderpicking was cruciaal, gevolgd door een nauwkeurige voorbereiding van de goederen voor verzending. Daarnaast was er een focus op de optimale inzet van personeel en middelen, afgestemd op fluctuerende vraagpatronen. Ook het efficiënt verwerken van retourzendingen en het juist herverdelen van artikelen naar specifieke zones in het magazijn was een sleutelfactor.

  Deze uitdagingen vroegen om een geïntegreerde aanpak binnen het distributiecentrum, waarbij snelheid, nauwkeurigheid en responsiviteit de centrale pijlers waren voor het bereiken van operationele excellentie.

 • Teamwork tijdens het project

  Bij het vormen van teams ligt onze focus op een zorgvuldige selectie van leden, gericht op het creëren van een open en transparante communicatiecultuur. Het actief waarderen en overwegen van ieders mening is een kernprincipe, wat bijdraagt aan een inclusieve werkomgeving.

  In onze projecten is effectieve taakdelegatie cruciaal voor een vlotte werking. Elk teamlid krijgt duidelijke verantwoordelijkheden, wat leidt tot betrokkenheid en eigenaarschap. Daarnaast is gedegen documentatie een prioriteit, zodat iedereen toegang heeft tot essentiële informatie voor naadloze samenwerking en begrip van projectdoelstellingen.

  Deze aanpak versterkt de teamdynamiek en zorgt voor efficiënte projectuitvoering, waarbij Juvo’s rol zich richt op het faciliteren en ondersteunen van deze principes.

 • Tussentijdse resultaten

  We hebben ons ontwikkelingsproces georiënteerd rond de SAFe-methodologie, waarbij we elk kwartaal Program Increment (PI) planningsactiviteiten uitvoeren. Binnen deze structuur pasten we de Scrum-methodiek toe, met sprints van twee weken. Deze benadering stelde ons in staat om flexibel en snel te reageren op wijzigingen in eisen en om nieuwe ideeën effectief te integreren.

  Een belangrijk aspect van onze strategie was het gebruik van ‘Proof of Concept’ voor het evalueren van nieuwe concepten of oplossingen. Door deze benadering konden we de praktische uitvoerbaarheid en effectiviteit van onze ideeën bevestigen voordat we deze breder implementeerden binnen onze projecten.

  Een van de belangrijkste prestaties van ons team was het succesvol opleveren van rapporten tijdens de Go Live-fase, wat een directe impact had op de operationele efficiëntie. Daarnaast hebben we ons ook gericht op het eigen maken van nieuwe tools, zoals Databricks. Dit was een belangrijke stap vooruit, aangezien het onze capaciteiten voor dataverwerking en -analyse aanzienlijk uitbreidde.

  Een andere opmerkelijke mijlpaal was het succesvol afronden van datagestuurde projecten. Deze prestaties illustreren onze vaardigheid in het hanteren van complexe data-uitdagingen en onze inzet voor voortdurende verbetering en innovatie.

 • Communicatie met de klant

  Een sleutelfactor in ons projectmanagement was het verzekeren van heldere communicatie met de klant en stakeholders. Dit realiseerden we door het regelmatig organiseren van sprint demo’s, waarin we de voortgang en ontwikkelingen presenteerden. Deze demo’s boden een platform voor directe feedback en stelden ons in staat om de betrokkenheid van de klant en stakeholders actief te stimuleren.

  Verder was de betrokkenheid van de business bij kritische testfases een belangrijk onderdeel voor het verkrijgen van goedkeuring. Deze aanpak zorgde ervoor dat alle partijen op één lijn zaten en bevorderde een gezamenlijk begrip van de projectdoelstellingen.

  Voor de meer complexe technische aspecten van het project organiseerden we ‘Community of Practice’-sessies. Deze sessies waren gericht op het creëren van een uniforme aanpak en het stimuleren van kennisdeling. Daarnaast werd documentatie en training ingezet om de kennisbasis van het team te verbreden en de kwaliteit van ons werk te waarborgen.

 • Tech stack

  Tijdens de uitvoering van onze projecten lag onze nadruk op het verfijnen en optimaliseren van de aanwezige projectmanagementmethoden. Dit proces omvatte het verbeteren van onze documentatieprocedures en het consequent uitvoeren van retrospectives, essentieel voor het stimuleren van continue verbetering.

  In de besluitvorming rondom technologie streefden we naar een teambrede consensus, waarbij de definitieve keuzes vaak toevertrouwd werden aan onze deskundige architecten. Deze strategie zorgde voor een evenwichtige combinatie van teaminzichten en gespecialiseerde leiding, een belangrijke factor in de complexe omgevingen waarin we werkten.

  Om adequaat te reageren op de introductie van nieuwe technologieën, organiseerden we specifieke trainingssessies en namen we het initiatief voor zelfstudie. Zo konden we ons snel aanpassen aan nieuwe methoden en technieken.

  We pakten technologische uitdagingen proactief aan, door innovatieve en praktische oplossingen te implementeren voor eventuele hindernissen.
  Ook hierbij kwam het concept van een POC te pas, om snel een nieuwe tech te leren, hierin een resultaat te leveren waarbij het nut van de technologie bewezen word.

 • De ROI voor de klant

  Om ons team te motiveren en te richten op het maximaliseren van bedrijfswaarde en ROI, hebben we de focus gelegd op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit deden we door hen actief te betrekken bij het werken aan innovatieve oplossingen. Dit gaf niet alleen ruimte voor persoonlijke groei, maar verhoogde ook hun betrokkenheid bij het toevoegen van waarde aan het bedrijf.

  De communicatie over de waarde van verschillende projectfasen aan de stakeholders werd versterkt door gedetailleerde demonstraties. Deze aanpak maakte de bijdrage van elke mijlpaal aan het grotere doel duidelijk, wat zorgde voor meer transparantie en vertrouwen in het project.

  Wat betreft de zakelijke voordelen: we zagen een directe verbetering in reactietijd en operationele efficiëntie. Een concreet voorbeeld hiervan was het onmiddellijk identificeren van lege picklocaties, wat leidde tot een soepelere workflow en minder stilstand. Op de lange termijn droeg het project bij aan geavanceerder magazijnbeheer, met near-realtime inzicht in voorraden. Dit verbeterde de besluitvorming en optimaliseerde magazijnactiviteiten, wat samen een sterker en meer agile bedrijfsmodel ondersteunde – cruciaal voor het behalen van een concurrentievoordeel in de huidige markt.

  Ze hebben met groot succes een digitale transformatie ondergaan, gerealiseerd door grondige optimalisaties die nieuwe, betere en snellere inzichten mogelijk maakten.

In deze case werken we samen met een vooraanstaande, maar anonieme organisatie in de sportartikelenindustrie. Dit bedrijf is wereldwijd erkend voor zijn uitgebreide assortiment van sportschoenen, kleding, en sportuitrustingen. Met een reeks aan bekende submerken onder zijn vleugels, is het een toonaangevende speler op het gebied van sportieve innovatie en kwaliteit.