Angular

Wat is Angular?

Angular is een populair open-source webapplicatieframework ontwikkeld en onderhouden door Google. Angular is ontworpen om het bouwen van dynamische, schaalbare en onderhoudbare webapplicaties te vergemakkelijken. Het is geschreven in TypeScript en maakt gebruik van declaratieve sjablonen, afhankelijkheidsinjectie en een modulaire architectuur om ontwikkelaars te helpen bij het creëren van complexe, moderne webtoepassingen.

Angular Development
Angular is de opvolger van AngularJS, dat in 2010 werd geïntroduceerd. Angular, soms aangeduid als “Angular 2+” of gewoon “Angular”, werd voor het eerst uitgebracht in 2016 en bracht aanzienlijke veranderingen en verbeteringen ten opzichte van AngularJS. Enkele van de belangrijkste voordelen van Angular zijn betere prestaties, een eenvoudigere en meer intuïtieve syntaxis en betere ondersteuning voor mobiele apparaten.

Ontwikkelaars gebruiken Angular om single-page applications (SPA’s) te bouwen. SPA’s zijn webapplicaties die op één webpagina draaien en waarbij de content dynamisch wordt bijgewerkt naarmate de gebruiker interactie heeft met de applicatie. Dit resulteert in een meer responsieve en vloeiende gebruikerservaring die vergelijkbaar is met die van een desktop- of mobiele app.

Angular biedt een uitgebreide reeks tools, componenten en bibliotheken om ontwikkelaars te helpen bij het bouwen van complexe webapplicaties, zoals:

 • Componenten: herbruikbare UI-elementen die het bouwen van de gebruikersinterface vereenvoudigen.
 • Directives: aangepaste attributen die de functionaliteit van HTML-elementen uitbreiden.
 • Services: klassen die logica en functionaliteit bieden die door verschillende componenten kan worden gedeeld.
 • Routing: navigatie en URL-beheer voor SPA’s.
 • Reactive Forms: een krachtig formulierbeheersysteem om complexe gebruikersinteracties te creëren en te valideren.
 • Dependency Injection: een ontwerppatroon dat het beheer van afhankelijkheden tussen klassen en componenten vereenvoudigt.
 • Testing: ingebouwde tools voor het schrijven en uitvoeren van unit- en integratietests.

Angular heeft een grote en actieve community van ontwikkelaars en biedt een breed scala aan educatieve bronnen, tutorials en third-party bibliotheken om te helpen bij het leren en toepassen van het framework.

Hoe is Angular(2) verwant aan AngularJS?

Hoewel ze verwant zijn en beide door Google worden onderhouden, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen AngularJS en Angular.

Architectuur:

AngularJS maakt gebruik van een op scope gebaseerde architectuur, terwijl Angular een componentgebaseerde architectuur hanteert. De componentgebaseerde benadering maakt het eenvoudiger om herbruikbare en modulaire code te schrijven en helpt bij het beter structureren van grotere applicaties.

Programmeertaal:

AngularJS is geschreven in JavaScript, terwijl Angular is geschreven in TypeScript, een striktere, op types gebaseerde superset van JavaScript die statische typecontroles en krachtigere hulpmiddelen voor foutopsporing en refactoring biedt.

Prestatie:

Angular introduceert veranderingdetectie op basis van unidirectionele gegevensstromen, wat leidt tot betere prestaties, vooral in grotere en complexere applicaties. Angular heeft ook een verbeterde ondersteuning voor mobiele apparaten in vergelijking met AngularJS.

Syntaxis:

Angular introduceert een meer vereenvoudigde en intuïtieve syntaxis voor het bouwen van applicaties in vergelijking met AngularJS. Een voorbeeld hiervan is de overstap van ng-* directives in AngularJS naar een meer gestandaardiseerde en eenvoudigere syntaxis in Angular, zoals (event) voor event binding en [property] voor property binding.

Dependency Injection:

Angular heeft een verbeterd afhankelijkheidsinjectiesysteem ten opzichte van AngularJS, waardoor het eenvoudiger wordt om services en andere afhankelijkheden tussen componenten te beheren.

Routing:

Angular heeft een geüpdatet routeringsysteem dat krachtiger en flexibeler is dan het oorspronkelijke AngularJS-routeringsysteem.

Ondanks deze verschillen is het belangrijk op te merken dat Angular en AngularJS gemeenschappelijke concepten en principes delen, zoals declaratieve sjablonen, tweeweg databinding en afhankelijkheidsinjectie. Ontwikkelaars die bekend zijn met AngularJS zullen enige overlapping vinden bij het leren van Angular, maar er zijn aanzienlijke verschillen die een leercurve kunnen creëren bij het overschakelen van het ene framework naar het andere.

Over het algemeen wordt Angular als een verbetering ten opzichte van AngularJS beschouwd, en het wordt aanbevolen om Angular te gebruiken voor nieuwe projecten. Voor bestaande AngularJS-projecten kunnen ontwikkelaars overwegen om te migreren naar Angular, afhankelijk van de specifieke vereisten en beperkingen van hun projecten.

Vaardigheden en capaciteiten die de Angular-ontwikkelaar moet beheersen

Een Angular-ontwikkelaar moet een breed scala aan vaardigheden en capaciteiten beheersen om effectief met het Angular-framework te werken en hoogwaardige webapplicaties te bouwen. Hier zijn enkele van de belangrijkste vaardigheden en capaciteiten die een Angular-ontwikkelaar moet beheersen:

Sterke kennis van JavaScript/TypeScript

Aangezien Angular in TypeScript is geschreven, moet de ontwikkelaar een goede kennis hebben van zowel JavaScript als TypeScript, inclusief moderne functies en syntax.

Kennis van Angular-architectuur

De ontwikkelaar moet de componentgebaseerde architectuur van Angular begrijpen en weten hoe hij componenten, directives en services effectief kan gebruiken om herbruikbare en modulaire code te schrijven.

Angular CLI

Vertrouwdheid met Angular CLI (Command Line Interface) is essentieel voor het opzetten en beheren van Angular-projecten, het genereren van componenten, services, directives en het uitvoeren van taken zoals build en test.

Template Syntax

De ontwikkelaar moet bekend zijn met de Angular-template syntax voor databinding, event handling, het gebruik van ingebouwde directives en het maken van aangepaste directives.

Dependency Injection

Begrip van het dependency injection-patroon en hoe het in Angular wordt toegepast, is belangrijk om effectief services en andere afhankelijkheden te beheren.

Routing en navigatie

Kennis van het Angular-routeringsysteem en het beheer van navigatie tussen componenten binnen single-page applications is essentieel.

Reactive programming

Kennis van reactive programming-concepten en het werken met RxJS (Reactive Extensions for JavaScript) is belangrijk voor het beheren van asynchrone gegevensstromen en het werken met observables in Angular-applicaties.

Angular Forms

De ontwikkelaar moet bekend zijn met het bouwen en valideren van formulieren met behulp van Angular Reactive Forms en Template-driven Forms.

Kennis van CSS en UI-frameworks

Goede kennis van CSS, inclusief pre-processors zoals Sass of Less, en ervaring met UI-frameworks zoals Angular Material, Bootstrap of andere componentbibliotheken, is nuttig bij het ontwikkelen van aantrekkelijke en responsieve gebruikersinterfaces.

Testing

De ontwikkelaar moet bekend zijn met het testen van Angular-applicaties met behulp van tools zoals Jasmine, Karma en Protractor voor het schrijven van unit- en integratietests.

Ervaring met RESTful API’s

Het kunnen werken met RESTful API’s is belangrijk voor het integreren van back-end services en gegevens in Angular-applicaties.

Kennis van versiebeheer

Ervaring met versiebeheersystemen zoals Git is essentieel voor het werken in teamverband en het beheren van code.

Soft skills

Goede communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen en het vermogen om effectief samen te werken in een team zijn belangrijke soft skills voor een Angular-ontwikkelaar.

Wat zijn de voornaamste taken die een Angular Developer uitvoert?

Een Angular Developer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen, onderhouden en verbeteren van webapplicaties met behulp van het Angular-framework. De voornaamste taken van een Angular Developer zijn:

 • Analyse van vereisten: Een Angular Developer moet de functionele en technische vereisten van een project analyseren om een duidelijk begrip van de doelstellingen en verwachtingen te krijgen.
 • Architectuur en ontwerp: Het ontwerpen van de architectuur van de applicatie, inclusief het kiezen van de juiste componenten, services en modules om een schaalbare, onderhoudbare en efficiënte applicatie te bouwen.
 • Ontwikkeling van componenten en services: Het implementeren van de applicatielogica door het bouwen van componenten, directives, services en het integreren van deze met de backend via API’s.
 • Template- en stijlontwikkeling: Het creëren van gebruikersinterface-templates met behulp van Angular template syntax en het ontwerpen van responsieve lay-outs en stijlen met behulp van CSS, Sass of Less.
 • Databinding en gegevensbeheer: Het implementeren van databinding en gegevensbeheer met behulp van Angular-technieken, zoals tweeweg databinding, pipes en het werken met observables en RxJS.
 • Routing en navigatie: Het opzetten van navigatie en URL-beheer in single-page applications met behulp van het Angular-routeringsysteem.
 • Testen: Het schrijven en uitvoeren van unit- en integratietests met behulp van tools zoals Jasmine, Karma en Protractor om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de applicatie te waarborgen.
 • Optimalisatie en prestatieverbetering: Het monitoren en optimaliseren van de prestaties van de applicatie, inclusief het opsporen en oplossen van knelpunten en het implementeren van best practices voor prestaties.
 • Onderhoud en updates: Het onderhouden en updaten van de applicatie om bugs te verhelpen, nieuwe functies toe te voegen en de compatibiliteit met de nieuwste versies van Angular en andere afhankelijkheden te waarborgen.
 • Samenwerking en communicatie: Het effectief samenwerken met andere teamleden, zoals back-end ontwikkelaars, UI/UX-designers, productmanagers en stakeholders, om projectdoelen te bereiken en te zorgen voor een soepele en efficiënte ontwikkelingsworkflow.
 • Documentatie: Het documenteren van de applicatiecode, architectuur en implementatieprocedures om het onderhoud en de samenwerking met andere teamleden te vergemakkelijken.
 • Blijf op de hoogte van technologische trends: Een Angular Developer moet op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Angular, webtechnologieën en best practices om ervoor te zorgen dat de applicaties voldoen aan de huidige normen en verwachtingen.

Hoe start je zelf met Angular?

Om zelf met Angular te beginnen, volg je deze stappen om je ontwikkelomgeving in te stellen, een nieuw project te maken en vertrouwd te raken met de belangrijkste Angular-concepten:

 • Installeer Node.js en npm: Angular heeft Node.js en npm (Node Package Manager) nodig om te functioneren. Download en installeer de LTS (Long Term Support) versie van Node.js van de officiële website (https://nodejs.org/). npm wordt automatisch meegeïnstalleerd met Node.js.
 • Installeer Angular CLI: Angular CLI (Command Line Interface) is een handige tool om Angular-projecten te genereren, ontwikkelen, testen en implementeren. Installeer Angular CLI globaal op je systeem met het volgende commando in je terminal of opdrachtprompt: npm install -g @angular/cli
 • Maak een nieuw Angular-project: Gebruik Angular CLI om een nieuw project te genereren met het volgende commando: ng new my-angular-app
 • Vervang my-angular-app door de gewenste naam voor je project. Angular CLI zal je enkele vragen stellen over de configuratie van het project, zoals het toevoegen van Angular routing en welke stylesheet-indeling je wilt gebruiken.
 • Ga naar de projectmap en start de ontwikkelserver: cd my-angular-app ng serve
 • Dit zal de ontwikkelserver starten en je applicatie compileren. Open je webbrowser en ga naar http://localhost:4200/ om je nieuwe Angular-applicatie te bekijken. De applicatie wordt automatisch opnieuw geladen wanneer je wijzigingen in de broncode aanbrengt.
 • Verken de projectstructuur: Bestudeer de mappen en bestanden die door Angular CLI zijn gegenereerd om vertrouwd te raken met de standaard projectstructuur en bestandsindeling.
 • Leer de Angular-basisprincipes: Verdiep je in de belangrijkste Angular-concepten, zoals componenten, directives, services, databinding, routing en formulieren. De officiële Angular-documentatie (https://angular.io/docs) is een uitstekend startpunt en bevat een uitgebreide gids en tutorial.
 • Bouw een eenvoudige applicatie: Oefen je Angular-vaardigheden door een eenvoudige applicatie te bouwen die de geleerde concepten implementeert. Hierdoor krijg je praktische ervaring met het ontwikkelen van Angular-applicaties en het oplossen van problemen die zich tijdens het ontwikkelproces voordoen.
 • Volg tutorials en cursussen: Er zijn veel tutorials, cursussen en online bronnen beschikbaar om je Angular-kennis verder uit te breiden. Enkele populaire platforms zijn Pluralsight, Udemy, Coursera en YouTube.
 • Neem deel aan de Angular-community: Word lid van forums, discussiegroepen en socialemediagroepen rond Angular om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends, best practices en om hulp te krijgen bij problemen die je tegenkomt. Stack Overflow, Reddit, en de Angular GitHub repository zijn goede plaatsen om te beginnen.
 • Werk aan echte projecten: Om je Angular-vaardigheden verder te ontwikkelen en te verfijnen, is het belangrijk om aan echte projecten te werken. Dit kan het bouwen van persoonlijke projecten, open-source bijdragen, of het werken aan professionele opdrachten zijn. Door aan echte projecten te werken, krijg je inzicht in het hele ontwikkelproces, het omgaan met complexe problemen, het samenwerken met andere ontwikkelaars en het afstemmen van de eisen van de klant of eindgebruiker.

Voor- en nadelen van Angular

Voorbeelden van Angular

 • Componentgebaseerde architectuur: Angular maakt gebruik van een componentgebaseerde architectuur, wat het schrijven van modulaire, herbruikbare en onderhoudbare code bevordert. Dit maakt het eenvoudiger om grote en complexe applicaties te ontwikkelen en te beheren.
 • Tweeweg databinding: Angular biedt tweeweg databinding, wat betekent dat de weergave en het model automatisch worden gesynchroniseerd. Dit vermindert de hoeveelheid boilerplate-code die nodig is om gegevens tussen de gebruikersinterface en de applicatielogica bij te werken en helpt bugs te verminderen.
 • Dependency injection: Angular ondersteunt dependency injection, waardoor het eenvoudiger wordt om afhankelijkheden te beheren en te testen. Dit zorgt voor een betere scheiding van zorgen en maakt het eenvoudiger om herbruikbare services te maken.
 • Uitgebreide tools en bibliotheken: Angular wordt geleverd met een breed scala aan ingebouwde tools, bibliotheken en best practices die het ontwikkelproces versnellen en vereenvoudigen. Enkele voorbeelden zijn Angular CLI, Angular Material en het Angular-routeringsysteem.
 • Sterke ondersteuning en documentatie: Angular wordt ondersteund door Google, wat betekent dat het framework regelmatig wordt bijgewerkt en verbeterd. Bovendien is er uitgebreide officiële documentatie, tutorials en een grote community van ontwikkelaars die hulp en ondersteuning bieden.
 • Reactive programming met RxJS: Angular integreert naadloos met RxJS, een bibliotheek voor reactive programming. Dit maakt het eenvoudiger om asynchrone gegevensstromen en complexe gebruikersinterface-interacties te beheren.
 • Optimalisatie en prestaties: Angular is ontworpen met prestaties in gedachten en biedt verschillende optimalisatietechnieken zoals ahead-of-time (AOT) compilatie, lazy loading en change detection om snelle en responsieve webapplicaties te bouwen.
 • Schaalbaarheid: Angular is geschikt voor het bouwen van zowel kleine als grote webapplicaties en kan gemakkelijk schalen naarmate de behoeften van het project groeien. Dit maakt het een ideale keuze voor zowel start-ups als grote ondernemingen.
 • Testbaarheid: Angular is ontworpen om testbaar te zijn, met ingebouwde ondersteuning voor unit- en integratietests. Dit maakt het eenvoudiger om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de applicatie te waarborgen en helpt bij het opsporen en verhelpen van bugs.
 • Brede adoptie en vacatures: Angular is een populair en veelgevraagd framework, wat betekent dat er een groot aantal vacatures en mogelijkheden zijn voor ontwikkelaars die bekwaam zijn in Angular. Dit maakt het een waardevolle vaardigheid om te leren voor carrièreontwikkeling en groei. Door de brede adoptie van Angular in de industrie, kunnen Angular-ontwikkelaars werken aan een verscheidenheid van projecten, variërend van kleine start-ups tot grote ondernemingen. Bovendien biedt de sterke community rond Angular een uitstekende kans om te netwerken, samen te werken en te leren van andere professionals in het vakgebied.

Nadelen van Angular

 • Steile leercurve: Angular heeft een relatief steile leercurve, vooral voor beginners. De complexiteit van sommige concepten, zoals dependency injection, decorators en RxJS, kan overweldigend zijn voor ontwikkelaars die nieuw zijn in het framework.
 • Grootte van de bundel: Angular-applicaties kunnen relatief groot zijn in termen van bundelgrootte, wat kan leiden tot langere laadtijden, vooral op langzamere netwerken. Hoewel Angular verschillende optimalisatiemogelijkheden biedt, zoals lazy loading en AOT-compilatie, blijft de grootte van de bundel een aandachtspunt.
 • Prestaties bij grootschalige applicaties: Hoewel Angular over het algemeen goede prestaties levert, kunnen sommige grootschalige en complexe applicaties prestatieproblemen ondervinden, voornamelijk vanwege de hoeveelheid gegevensbinding en veranderingdetectie. Dit kan het noodzakelijk maken om prestatieoptimalisaties handmatig door te voeren en extra aandacht te besteden aan het beheer van componenten en gegevensstromen.
 • Migratie tussen versies: Angular heeft een geschiedenis van veranderingen tussen grote versies, wat kan leiden tot migratie-uitdagingen en incompatibiliteiten. Hoewel recente updates meer gericht zijn op stabiliteit en achterwaartse compatibiliteit, kunnen bedrijven en ontwikkelaars tijd en middelen moeten besteden aan het bijwerken en onderhouden van hun Angular-applicaties.
 • Veroudering van AngularJS: Voor ontwikkelaars die nog steeds met AngularJS (Angular 1.x) werken, kan de overgang naar de nieuwere Angular-versies tijdrovend en uitdagend zijn. Angular en AngularJS hebben verschillende concepten en structuren, wat betekent dat een volledige herschrijving van de applicatie vaak nodig is.
 • Concurrentie van andere frameworks: Angular heeft te maken met sterke concurrentie van andere populaire webapplicatieframeworks, zoals React en Vue.js. Deze frameworks hebben elk hun eigen voor- en nadelen, en in sommige gevallen kunnen ze een betere keuze zijn voor bepaalde projecten, afhankelijk van de specifieke vereisten en ontwikkelaarsvaardigheden.

Wanneer is het gebruik van Angular interessant?

 • Grote en complexe applicaties: Angular is zeer geschikt voor het bouwen van grote en complexe webapplicaties vanwege de componentgebaseerde architectuur, modulaire structuur en krachtige functies. Dit maakt het eenvoudiger om de applicatie te organiseren en te onderhouden naarmate het project groeit.
 • Single Page Applications (SPA’s): Angular is ontworpen met SPA’s in gedachten, waardoor het eenvoudig is om snelle en responsieve gebruikerservaringen te creëren met behulp van geavanceerde navigatie- en routingsmogelijkheden.
 • Zakelijke applicaties: Angular biedt veel ingebouwde functionaliteiten en best practices die nuttig zijn voor het bouwen van zakelijke applicaties, zoals formulierbeheer, validatie, beveiliging en ondersteuning voor internationale talen.
 • Ontwikkelteams met ervaring in TypeScript: Angular maakt gebruik van TypeScript als programmeertaal, wat de ontwikkeling van schaalbare en onderhoudbare code bevordert. Teams die al ervaring hebben met TypeScript, kunnen profiteren van de sterke type-checking en objectgeoriënteerde functies bij het bouwen van Angular-applicaties.
 • Wanneer er behoefte is aan een gestructureerd framework: Angular biedt een duidelijke en gestructureerde manier om webapplicaties te ontwikkelen. Dit kan handig zijn voor teams die op zoek zijn naar een consistent ontwikkelingsproces en de voorkeur geven aan een opiniërend framework dat richtlijnen en best practices biedt.
 • Reactive programming: Angular werkt goed met reactive programming via de RxJS-bibliotheek. Dit kan nuttig zijn voor applicaties met complexe gegevensstromen en asynchrone operaties.
 • Wanneer ondersteuning en community belangrijk zijn: Angular wordt ondersteund door Google en heeft een grote en actieve community van ontwikkelaars. Dit betekent dat er een overvloed aan documentatie, tutorials, voorbeelden en hulp beschikbaar is bij het ontwikkelen van Angular-applicaties.
 • Integratie met andere Google-technologieën: Als je projecten bouwt met andere Google-technologieën zoals Firebase, Google Maps of Google Analytics, kan de integratie met Angular naadloos en eenvoudig zijn.

Zijn er bepaalde Standaarden binnen Angular?

Angular Style Guide

De officiële Angular Style Guide bevat aanbevelingen en conventies voor het organiseren, structureren en benoemen van Angular-code. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen ontwikkelaars een consistent codebase creëren die gemakkelijker te begrijpen en te onderhouden is.

Componentgebaseerde architectuur

Angular maakt gebruik van een componentgebaseerde architectuur, waarbij de applicatie is opgebouwd uit herbruikbare en modulaire componenten. Dit bevordert een betere scheiding van zorgen en maakt het eenvoudiger om functies toe te voegen en te onderhouden.

Modulair ontwerp

Angular moedigt het gebruik van modules aan om gerelateerde code te groeperen en te organiseren. Door de code in verschillende modules te verdelen, wordt de applicatie beter georganiseerd en gemakkelijker te onderhouden.

Dependency injection

Angular maakt gebruik van dependency injection om afhankelijkheden tussen klassen en componenten te beheren. Dit zorgt voor een betere scheiding van zorgen, maakt het eenvoudiger om herbruikbare services te maken en vergemakkelijkt het testen van de code.

Testbaarheid

Angular is ontworpen om testbaar te zijn, met ingebouwde ondersteuning voor unit- en integratietests. Dit maakt het eenvoudiger om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de applicatie te waarborgen en helpt bij het opsporen en verhelpen van bugs.

Reactive programming met RxJS

Angular integreert naadloos met de RxJS-bibliotheek, waardoor ontwikkelaars reactive programming kunnen gebruiken om asynchrone gegevensstromen en complexe gebruikersinterface-interacties te beheren.

Gebruik van TypeScript

Angular maakt gebruik van TypeScript, een superset van JavaScript die statische types en objectgeoriënteerde programmeerconcepten toevoegt. Het gebruik van TypeScript bevordert de schrijfstijl van robuuste en onderhoudbare code en helpt bij het vroegtijdig opsporen van fouten tijdens de ontwikkeling.

Gebruik van Angular CLI

Angular CLI is een krachtige command-line tool die helpt bij het genereren, ontwikkelen, testen en implementeren van Angular-applicaties. Het gebruik van Angular CLI zorgt voor een gestandaardiseerde ontwikkelomgeving en vergemakkelijkt het beheer van projecten.

Lazy loading

Angular ondersteunt lazy loading, wat betekent dat modules en componenten alleen worden geladen wanneer ze daadwerkelijk nodig zijn. Dit kan de prestaties van de applicatie aanzienlijk verbeteren en de initiële laadtijd verkorten.

Welke technologieën, programmeertalen, tools, … worden vaak gebruikt in samenwerking met Angular?

 • TypeScript: Angular maakt gebruik van TypeScript, een superset van JavaScript die statische types en objectgeoriënteerde programmeerconcepten toevoegt. TypeScript helpt bij het schrijven van robuuste en onderhoudbare code en het vroegtijdig opsporen van fouten.
 • RxJS: Reactive Extensions for JavaScript (RxJS) is een bibliotheek voor reactive programming die helpt bij het beheren van asynchrone gegevensstromen en complexe gebruikersinterface-interacties in Angular-applicaties.
 • Angular Material: Angular Material is een UI-componentenbibliotheek die een reeks herbruikbare, goed geteste en toegankelijke UI-componenten biedt die gebaseerd zijn op het Material Design-principe van Google.
 • CSS-preprocessors: Angular kan worden geïntegreerd met CSS-preprocessors zoals Sass, Less of Stylus om de ontwikkeling van stijlen voor de applicatie te vergemakkelijken en de onderhoudbaarheid te verbeteren.
 • Angular CLI: Angular Command Line Interface (CLI) is een krachtige command-line tool die helpt bij het genereren, ontwikkelen, testen en implementeren van Angular-applicaties.
 • Webpack: Webpack is een populaire modulebundler en buildtool die vaak wordt gebruikt met Angular om applicaties te optimaliseren en bundelen voor productie.
 • Git en GitHub: Git is een versiebeheersysteem, en GitHub is een webgebaseerde hostingdienst voor Git-repositories. Ze worden vaak gebruikt in samenwerking met Angular voor het beheren van de broncode, het bijhouden van wijzigingen en het samenwerken met andere ontwikkelaars.
 • Testing tools: Angular wordt vaak gebruikt met testing tools zoals Jasmine (een gedragsgestuurd testraamwerk), Karma (een testrunner) en Protractor (een end-to-end testraamwerk) om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de applicatie te waarborgen.
 • Integrated Development Environments (IDE’s): Angular-ontwikkelaars gebruiken vaak IDE’s zoals Visual Studio Code, WebStorm of Angular IDE om hun code te schrijven, te debuggen en te testen.
 • Backend-technologieën: Angular-applicaties communiceren vaak met backend-servers en API’s om gegevens op te halen en te verwerken. Dit kan worden bereikt met behulp van verschillende backend-technologieën, zoals Node.js, Express, Django, Ruby on Rails, ASP.NET Core of Java Spring Boot.
 • Databasetechnologieën: Angular-applicaties kunnen samenwerken met verschillende databasetechnologieën, zoals SQL-databases (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server) of NoSQL-databases (MongoDB, Firebase, Couchbase) om gegevens op te slaan en op te halen.
 • Authentificatie- en autorisatiebibliotheken: Angular kan worden geïntegreerd met bibliotheken zoals Auth0, Firebase Authentication of OAuth2 om gebruikersauthenticatie en autorisatie te beheren.

Angular & automatisatie

 • Angular CLI: Angular Command Line Interface (CLI) is een krachtige tool die helpt bij het automatiseren van veelvoorkomende taken, zoals het genereren van componenten, modules, services, het uitvoeren van tests en het bouwen en implementeren van applicaties.
 • Build automation: Buildtools zoals Webpack, Rollup of Angular CLI zelf kunnen worden gebruikt om het bouwproces te automatiseren. Deze tools bundelen, optimaliseren en minimaliseren automatisch de broncode, CSS en andere bestanden voor productie.
 • Continuous Integration (CI) en Continuous Deployment (CD): Angular kan worden geïntegreerd met CI/CD-tools zoals Jenkins, GitLab CI, CircleCI of GitHub Actions om automatisch het bouwen, testen en implementeren van de applicatie te beheren wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de broncode.
 • Linting en codeformatting: Tools zoals TSLint, ESLint of Prettier kunnen worden geïntegreerd met Angular om automatisch de codekwaliteit te controleren en een consistente code-stijl te handhaven. Deze tools kunnen worden geconfigureerd om automatisch fouten en inconsistenties in de code te identificeren en, indien mogelijk, te corrigeren.
 • Testing automation: Angular kan worden geïntegreerd met testtools zoals Jasmine, Karma en Protractor om automatisch unit-, integratie- en end-to-end-tests uit te voeren. Dit helpt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de applicatie te waarborgen en tijd te besparen die anders zou worden besteed aan handmatig testen.
 • Live-reloading: Angular CLI biedt ingebouwde ondersteuning voor live-reloading tijdens de ontwikkeling. Wanneer de ontwikkelaar wijzigingen aanbrengt in de broncode, wordt de applicatie automatisch opnieuw gecompileerd en de browser ververst, wat de ontwikkeltijd verkort en de feedbackcyclus versnelt.
 • Dependency management: Angular maakt gebruik van npm (Node.js Package Manager) of Yarn om afhankelijkheden en pakketten te beheren. Dit automatiseert het proces van het toevoegen, bijwerken en verwijderen van afhankelijkheden en zorgt voor een eenvoudigere en betrouwbaardere manier om met externe bibliotheken te werken.

Angular voorbeelden

Entreprise applicaties

Angular wordt vaak gebruikt om schaalbare en robuuste enterprise webapplicaties te bouwen, zoals Customer Relationship Management (CRM) systemen, Enterprise Resource Planning (ERP) systemen en Human Resource Management (HRM) systemen.

E-commerce platforms

Angular kan worden gebruikt om e-commerce websites te bouwen met geavanceerde functionaliteiten zoals productcatalogi, winkelwagentjes, betalingsgateways en gebruikersbeheer.

Sociale netwerken

Angular kan worden ingezet bij de ontwikkeling van sociale netwerkplatforms, zoals forums, chatapplicaties, content sharing-platforms en community websites.

Gegevensvisualisatie en dashboards

Angular kan worden gebruikt in combinatie met gegevensvisualisatiebibliotheken zoals D3.js of Chart.js om interactieve datavisualisaties en analytische dashboards te creëren.

Content management systemen

Angular kan worden gebruikt om een op maat gemaakt CMS te bouwen of te integreren met bestaande CMS-oplossingen zoals Drupal of WordPress.

Single page applications

Angular is bij uitstek geschikt voor het bouwen van snelle en responsieve SPA’s, waarbij de hele applicatie in één pagina wordt geladen en dynamisch wordt bijgewerkt zonder volledige paginaverversingen.

Progressive web applications

Angular biedt ingebouwde ondersteuning voor het bouwen van PWA’s, die webapplicaties zijn die offline kunnen werken, snelle laadtijden bieden en een app-achtige gebruikerservaring bieden.

Mobiele applicaties

Angular kan worden gecombineerd met tools zoals Ionic of NativeScript om mobiele applicaties te ontwikkelen met dezelfde codebase als de webapplicatie.

Internet of things

Angular kan worden gebruikt om webapplicaties te bouwen die communiceren met IoT-apparaten, zoals slimme huizen, wearables en industriële sensoren.

e-learning platforms

Angular kan worden ingezet om e-learning platforms te bouwen, zoals online cursussen, quizzen, en interactieve leermiddelen.

Angular VS React

 • Framework vs. bibliotheek: Angular is een volledig, opiniërend framework dat een uitgebreide set tools en functionaliteiten biedt voor het bouwen van complete webapplicaties. React, aan de andere kant, is een bibliotheek die zich voornamelijk richt op de ontwikkeling van gebruikersinterfaces. Dit betekent dat bij het bouwen van een applicatie met React, je vaak andere bibliotheken en tools moet toevoegen om volledige functionaliteit te bereiken.
 • Architectuur: Angular maakt gebruik van een op componenten gebaseerde architectuur en maakt ook gebruik van modules om de applicatie op te splitsen in logische eenheden. React maakt ook gebruik van een op componenten gebaseerde architectuur, maar heeft geen ingebouwde ondersteuning voor modules, wat betekent dat je hiervoor afhankelijk bent van externe tools en bibliotheken.
 • Programmeertaal: Angular is gebouwd met TypeScript, een superset van JavaScript die statische types en objectgeoriënteerde programmeerconcepten toevoegt. React is geschreven in JavaScript en kan zowel met JavaScript als met TypeScript worden gebruikt.
 • Data binding: Angular ondersteunt tweerichtings-databinding, wat betekent dat veranderingen in de gebruikersinterface automatisch worden gesynchroniseerd met het data model en vice versa. React ondersteunt alleen eentraps-databinding (van model naar gebruikersinterface), wat betekent dat je extra code moet schrijven om veranderingen in de gebruikersinterface terug te synchroniseren met het data model.
 • Learning curve: Angular heeft een steilere leercurve vanwege de complexiteit en de vele concepten die het introduceert. React heeft een relatief eenvoudigere leercurve, aangezien het zich voornamelijk richt op de gebruikersinterface en minder concepten introduceert.
 • Community en populariteit: Beide hebben een sterke en actieve community. Hoewel React over het algemeen als populairder wordt beschouwd, heeft Angular ook een groot aantal volgers en wordt het ondersteund door Google.
 • Performance: Beide tools bieden goede prestaties, maar de manier waarop ze dit bereiken, verschilt. Angular maakt gebruik van verandering detectie om te bepalen wanneer de gebruikersinterface moet worden bijgewerkt, terwijl React gebruikmaakt van een virtual DOM om veranderingen in de gebruikersinterface efficiënt toe te passen.

In welke sectoren wordt vaak gebruikt gemaakt van Angular?

Financiële dienstverlening

Angular wordt gebruikt voor het bouwen van financiële applicaties, zoals online bankieren, vermogensbeheer, handelsplatforms en verzekeringstoepassingen.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorgsector wordt Angular gebruikt voor het bouwen van patiëntenportalen, elektronische medische dossiers (EMR), telemedicine-platforms en medische afsprakensystemen.

E-commerce

Angular wordt vaak gebruikt bij de ontwikkeling van e-commerceplatforms, waaronder webshops, veilingwebsites en prijsvergelijkingswebsites.

Onderwijs

In het onderwijs wordt Angular gebruikt voor het bouwen van e-learningplatforms, zoals online cursussen, examenportalen en interactieve leermiddelen.

Overheid

Overheidsinstanties gebruiken Angular om openbare diensten en informatieve websites te ontwikkelen, zoals belastingportalen, vergunningssystemen en dienstregelingen voor openbaar vervoer.

Technologie

Technologiebedrijven en startups gebruiken Angular voor het bouwen van webapplicaties, dashboards en tools om hun producten en diensten te ondersteunen.

Reizen en toerisme

In de reis- en toerismesector wordt Angular gebruikt voor het bouwen van boekingssystemen, reserveringsplatforms, reisplanners en beoordelingswebsites.

Media en entertainment

Angular wordt gebruikt voor het bouwen van mediaplatforms, zoals streamingdiensten, nieuwsportalen en content sharing-platforms.

Energie en nutsbedrijven

Angular wordt ingezet voor het bouwen van applicaties voor energiebeheer, slimme meters, en bewaking van hernieuwbare energiebronnen.

Telecommunicatie

In de telecommunicatiesector wordt Angular gebruikt voor het bouwen van klantenportalen, netwerkbeheer- en monitoringtools, en factureringssystemen.

Angular leren

Interessante bronnen om bij te leren over Angular

 • Officiële Angular-documentatie: De officiële Angular-documentatie (https://angular.io/docs) is een uitstekende plek om te beginnen. Het biedt uitgebreide informatie over Angular-concepten, architectuur, componenten, modules, enzovoort.
 • Angular University: Angular University (https://angular-university.io/) biedt online cursussen, tutorials en artikelen over Angular. Het heeft een breed scala aan onderwerpen, van beginners tot geavanceerde concepten.
 • Coursera en Udemy: Online leermiddelen zoals Coursera en Udemy bieden verschillende Angular-cursussen die zijn ontworpen door professionals uit de industrie. Deze cursussen bevatten vaak videomateriaal, quizzen, opdrachten en projecten om uw begrip van Angular te versterken
 • YouTube: YouTube is een geweldige bron voor gratis Angular-tutorials en cursussen. Kanalen zoals Academind, Traversy Media en Fireship hebben uitgebreide Angular-video’s die uitleg geven over de basisprincipes, geavanceerde concepten en praktische toepassingen.
 • Stack Overflow: Stack Overflow is een populaire online community waar ontwikkelaars vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen krijgen over Angular. Het is een geweldige plek om specifieke problemen op te lossen en best practices te leren van andere Angular-ontwikkelaars.
 • Angular Blog: Het officiële Angular-blog (https://blog.angular.io/) bevat nieuws, updates, tips en best practices over Angular. Het is een goede bron om op de hoogte te blijven van nieuwe functies, releases en trends.
 • GitHub: De Angular GitHub-repository (https://github.com/angular/angular) bevat de broncode van Angular en biedt ook een platform om problemen te melden, oplossingen voor te stellen en bij te dragen aan de ontwikkeling van Angular.
 • Boeken: Er zijn verschillende boeken over Angular die diepgaande kennis en inzichten bieden. Enkele populaire titels zijn “Angular: Up and Running” door Shyam Seshadri en “Pro Angular” door Adam Freeman.
 • Podcasts: Podcasts zoals “Adventures in Angular” (https://devchat.tv/podcasts/adventures-in-angular/) en “Angular Air” (https://www.youtube.com/channel/UCdCOpvRk1lsBk26ePGDPLpQ) bieden diepgaande gesprekken en interviews met Angular-ontwikkelaars en experts.
 • Online forums en communities: Sluit u aan bij Angular-gerelateerde forums en communities, zoals de Angular subreddit (https://www.reddit.com/r/Angular2/) of de Angular Gitter-chatroom (https://gitter.im/angular/angular), om te communiceren met andere ontwikkelaars, vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.

Wat kan Angular betekenen voor jouw bedrijf?

 • Snellere en efficiëntere ontwikkeling: Angular’s op componenten gebaseerde architectuur en ingebouwde functies kunnen de ontwikkeltijd van webapplicaties aanzienlijk verkorten. Hierdoor kunt u sneller nieuwe producten en diensten op de markt brengen.
 • Betere gebruikerservaring: Angular biedt een reeks tools en technieken voor het bouwen van responsieve, snelle en gebruiksvriendelijke webapplicaties. Dit kan leiden tot een betere gebruikerservaring en hogere klanttevredenheid.
 • Schaalbaarheid: Angular is ontworpen met schaalbaarheid in gedachten, waardoor het een uitstekende keuze is voor het bouwen van grootschalige webapplicaties die naadloos kunnen groeien naarmate uw bedrijf zich verder ontwikkelt.
 • Onderhoudbaarheid: Angular’s modulaire architectuur, het gebruik van TypeScript en een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden maken het onderhouden en updaten van webapplicaties eenvoudiger en kostenefficiënter.
 • Cross-platform ontwikkeling: Angular kan worden gebruikt voor het bouwen van progressieve webapplicaties (PWA’s) en mobiele apps met behulp van frameworks zoals Ionic. Dit kan helpen bij het stroomlijnen van de ontwikkeling en het onderhoud van apps op meerdere platforms.
 • Gemeenschap en ondersteuning: Angular heeft een sterke en actieve community, wat betekent dat u toegang heeft tot een schat aan kennis, best practices en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Bovendien wordt Angular ondersteund door Google, wat bijdraagt aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het framework.
 • Integratie met bestaande technologieën: Angular kan eenvoudig worden geïntegreerd met andere populaire technologieën en tools, zoals Firebase, RxJS en GraphQL. Dit kan helpen bij het creëren van krachtige en flexibele webapplicaties die voldoen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften
 • Talentwerving: Gezien de populariteit van Angular, is er een groot aanbod van gekwalificeerde en ervaren ontwikkelaars die bedreven zijn in het gebruik van het framework. Dit kan het wervingsproces vergemakkelijken en ervoor zorgen dat uw ontwikkelteam over de nodige vaardigheden beschikt.
 • Toekomstbestendigheid: Angular wordt voortdurend bijgewerkt en verbeterd om de nieuwste webtechnologieën en best practices te ondersteunen. Dit betekent dat uw webapplicaties gebouwd met Angular beter gepositioneerd zijn om te profiteren van toekomstige technologische vooruitgang.